Turisme

Frederikshavn står på spring mod fremtiden

Når går motorgangen op i en 2.0

Vi kender alle sammen udsagnet - Sidste mand lukker og slukker. Og vi kender alle sammen de genvordigheder, vores samfund gennemlever i øjeblikket. Man kan sige at hele baggrunden for, at vi bor i Frederikshavn er under udfordring. Da Tordenskiold kom forbi Fladstrand var det en fiskerflække. Siden kom handlen i stand og Købstaden blev kongelig velsignet og værfterne holdt for alvor deres indtog. Det maritime var - og er stadig en af de helt afgørende begrundelser for bosætning i Frederikshavn. Men skal vi fortsat finde takten - gå fra 1.8 til 2.0, ja så skal der innovation til. Vi skal finde fælles fodslaw om at skabe grundlag for bosætning også på den lange bane. En måderne til at finde den vej er grundlagt i projektet FRH 2.0. Det er måske mere en proces, som ved at samle en række folk gøder jorden til et reelt netværkssamarbejde med udvikling i Frederikshavn som mål. Det er handels-, turisme- og erhvervslivet i Frederikshavn, der har startet denne proces. Det skete helt tilbage til 2. september sidste år, hvor over 200 udvalgte personer fra handel, erhverv, turisme, kultur, service og eventmagere brugte en aften til at brainstorme og ideudvikle. Workshoppen medførte et spændende idekatalog og dette katalog er blevet nedkogt til 14 projekter, som på torsdag bæres frem for alle interesserede. - Vi håber at rigtig mange frederikshavnere vil bakke op - støde til, kommentere og hvad der ellers hører til, siger turistchef Pauli Jørgensen. Fremlæggelsen holdes torsdag 18.33 i kantinen på Frederikshavn Handelsskole. Her er der plads til rigtig mange, men arrangørerne selv er glade, hvis der kommer et sted mellem 100 og 150 mennesker. Djævlens advokat - Vi har indbudt professor Anders Drejer fra Aalborg Universitet. - Hans opgave er at være en slags djævlens advokat i forbindelse med projektfremlæggelserne, siger Pauli Jørgensen. Hver af de 14 projekter får tildelt 5 minutters fremlæggelses-tid. Her skal folkene bag ideerne skarpvinkle projektet og professor Anders Drejer vil så gå dem på klingen med spidse spørgsmål, som måske kan være med til at give projekterne yderligere kant. - Vi håber det bliver en udbytterig aften og tror også på, at en række af projekterne helt eller delvist gennemføres, siger handelschef Dan Kobberup. På forhånd er flere af projekterne af dimensioner som vil kræve en længere søsætningsperiode end blot et år, mens andre ligger lige til højrebenet. Og den mangfoldighed er utrolig givende. Projektet om byens handelsplads har allerede oplevet af flere delmål er indfriet, mens der stadig arbejdes intenst på at skabe grundlaget for en færgedrift på Norge. Også projekt Palm City har sin egen vækstkasse - og håbet er at projektet kan rejse sig og skabe det vækstgrundlag under turiststrømmen, som vi sagtens kunne bruge. Som perspektiv har The Reef på blot seks måneder ført 27.500 flere overnatninger til Frederikshavn. - Som jeg hører det, er der grøde i vækstmulighederne og jeg ser frem til at lægge øre til konkrete udspil på torsdag, siger turistchef Pauli Jørgensen. Et andet storstilet projekt, som var ude i plenum i december er etableringen af Tordenskiolds By - et projekt, som naturligvis også berøres trosdag aften. Arrangementet ventes at vare 2-3 timer.