Frederikshavn udleder 12 ton CO2 pr. indbygger

Ny CO2-beregner viser, hvor der er penge at spare.

782.596 tons CO2 - svarende til 12 tons CO2 pr. indbygger. Så meget udledte Frederikshavn Kommune i 2007. Det viser resultatet af den CO2-kortlægning, som Frederikshavn Kommune netop har færdiggjort - som én af de første fem kommuner i Danmark. CO2-beregneren er udviklet for Klima- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening på baggrund af internationale standarder. Samme værktøj i alle kommuner Det betyder, at de danske kommuner nu bruger det samme værktøj, når de skal beregne, hvor meget der udledes af drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O. Beregningen omregnes til en samlet CO2-udledning og sammenholdes med CO2-optaget inden for kommunegrænsen. - Med CO2-beregneren har vi fået et helt nyt redskab til at planlægge klima- og energiindsatser. Rapporten viser tydeligt, hvor der er størst potentiale for at opnå besparelser i lige præcis vores kommune, siger Bahram Dehghan, der har deltaget i udviklingen og afprøvningen af CO2-beregneren på vegne af Frederikshavn Kommune. Penge at spare i private husholdninger - Vi kan se i rapporten, at det især er i de private husholdninger, der er store besparelser at hente - både på el- og varmeforbruget. - Med de tal i baghånden, kan kortlægningen også bruges til at kvalificere en politisk diskussion om, hvor kommunen med fordel kan sætte ind fremadrettet, siger Bahram Dehghan.