Lokalpolitik

Frederikshavn vil trykke på IT-speederen

Fuld fart ud i cyberspace

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune vil arbejde på at sikre beboere og virksomheder, at de via computeren kan komme ud i cyberspace i en lynende fart. - Vi ønsker at være en kommune i førertrøjen. På grund af vores geografiske placering er det ekstra vigtigt, at vi ikke bliver hægtet af udviklingen på IT-området, siger formand for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S). Udvalget lægger i første omgang op til i samarbejde med virksomhederne at få kortlagt behovet for elektroniske højhastighedsforbindelser og derefter på i alliance med virksomhederne at få genemført udbygningen. Kommunen vil gerne påtage sig en formidlende rolle over for operatørerne på området - altså dem, der skal stille kablerne til rådighed, siger Anders Gram Mikkelsen. - Borgerne skal kunne opnå den opkobling, de har brug for. Og det er vigtigt, at oplandsbyerne ikke hægtes af udviklingen, siger han. Han pointerer, at kommunen ikke overvejer at bruge kommunale kroner til at sikre højhastighedsforbindelser. Men kommunen kan alligevel spille en aktiv rolle. For eksempel ved i forbindelse med byggemodninger at sørge for at få lagt de rør, som skal bruges til at trække kablerne. - Teleområdet domineres af markedskræfter, men vi vil gerne være herrer i eget hus. Derfor er vi nødt til at skabe alliancer, mener udvalgsformanden. Kommunens plan- og miljøudvalg har vendt problemstillingen med baggrund i, at byrådet i kommuneplanen har besluttet at arbejde for højhastighedsforbindelser.