Her findes mange sjældne planter - og nu er området fredet

Et område med mange sjældne planter i Frederikshavn Kommune bliver nu endelig fredet

Fredet område i Frederikshavn Kommune med masser af skønne sjældenheder.   <i>Foto: Flemming Thorning-Lund</i>

Fredet område i Frederikshavn Kommune med masser af skønne sjældenheder.   Foto: Flemming Thorning-Lund

SÆBY:Et område med mange sjældne planter i Frederikshavn Kommune bliver nu endelig fredet.

Det sker, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet netop har stadfæstet den fredning af Ådalene ved Krogens og Hørbylund Møllebække, som Danmarks Naturfredningsforening står bag.

Krogens og Hørbylund Møllebække - med rødt ses det fredede område.  <i>Jette Klokkerholm</i>

Krogens og Hørbylund Møllebække - med rødt ses det fredede område.  Jette Klokkerholm

Sagen blev rejst i maj 2017, og i januar 2020 traf Fredningsnævnet for Nordjylland afgørelse om at frede området. 

Det er fredningsnævnets afgørelse, der nu er stadfæstet af klagenævnet.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i DN-Frederikshavn-Læsø, Flemming Thorning-Lund, glæder sig over fredningen og fremhæver den sjældne biodiversitet i området.

- Ådalene omkring Krogens og Hørbylund Møllebække er et naturområde af meget stor botanisk og landskabelig værdi. Jeg er utrolig glad for, at Miljø- og Fødevareklagenævnet nu har besluttet at frede området for eftertiden. Det er rettidigt omhu og helt nødvendigt for at sikre ikke mindst de to sjældne arter Gul Stenbræk (findes kun få steder i Danmark) og Blank Seglmos, som Danmark har en EU-forpligtelse til at passe på, siger Flemming Thorning-Lund.

Gul Stenbræk findes kun få steder i Danmark.  <i>Foto: Flemming Thorning-Lund</i>

Gul Stenbræk findes kun få steder i Danmark.  Foto: Flemming Thorning-Lund

Fredningsområdet på 70,6 ha, der ligger i Frederikshavn Kommune, består af to meget smukke, velbevarede ådale med vandløb, der snor sig i naturlige slyngninger.

Højdeforskellen fra dalbunden til toppen af skrænter er visse steder op til 15 meter.

De særlige arter og naturtyper i fredningsområdet er truet af tilgroning på grund af manglende naturpleje som græsning og høslæt. Med fredningen følger en naturplejeret til Frederikshavn Kommune, som derved har mulighed for sikre og forbedre naturværdierne.

Krogens og Hørbylund Møllebække og arealerne omkring udgør en botanisk lokalitet af national betydning.

En del af området består af moser, hvor der en særlig type natur, som kaldes for væld.

Både Gul Stenbræk og Blank Seglmos er indikator for en god naturtilstand, og i ådalene vokser der også for eksempel seks arter orkidéer, Engblomme og Vellugtende Agermåne.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.