Frederikshavns anetavler bevaret for eftertiden

262 gamle fotos af byens og havets foregangsmænd konserveret og guldindrammet

FREDERIKSHAVN:Der findes i dag ikke ret mange indfødte frederikshavnere, som ikke kan finde slægtskab med en eller flere af de op mod et par hundrede mænd, hvis portrætfotos nu kommer til ny ære og værdighed samlet i fire store guldindrammede billeder. Fra de sammenhængende passe-partout'er, kikker stoute og vejrbidte kvaseskippere, kutterskippere, lodser, bjergningsfolk, fragtskippere og andre berejste maskinfolk faste i blikket mod beskueren. Navne som Bertelsen, Bilde, Rønnest, Thode, Jørgensen, Aaen, Mygind, Jensen, Knudsen, Frigga, Nepper, Nielsen, Pedersen, Wilhelmsen og mange andre kan læses med sirlig skrift under de små fotos. Byens anetavler - Det er slet og ret byens anetavler, fastslår formanden for Frederikshavn Skipperforening siden 1997, Jakob Kjeld, om de mange fotos, der afspejler medlemmer af skipperforeningen helt tilbage f ra 1912. Selv kan han i anegalleriet pejle sig frem til såvel sin far, Otto Kjeld, samt sin bedstefar Jacob Kjeld, der også har lagt navn til en vej i Frederikshavn. - Frederikshavn Skipperforening blev stiftet helt tilbage i 1882, og er en af byens ældste om ikke den ældste forening i Frederikshavn, og da de fleste af os er oprundet af fiskeriet eller livet på havet i øvrigt, vil de fleste frederikshavnere være efterkommere eller i tæt familie med disse mænd, fremhæver Jakob Kjeld. Den nuværende formand for den gamle forening har været primus motor for, at anetavlerne kan komme til ny ære og værdighed. De første fotografier af medlemmerne skriver sig tilbage til 1912, de følgende samlinger er fra 1928, 1936 og 1973. 262 portrætter alt i alt, om end nogle er gengangere. Slidt af tidens tand - De senere år har været barske for billederne, beklager Jakob Kjeld. - Skipperforeningen har aldrig haft sit eget lokale. De første to store rammer var ophængt i daværende Hotel Cimbrias røde stue, senere blev billeder og møder flyttet til Sømandshjemmet. Siden har de efterhånden fire rammer været ophængt i Frederikshavn Fiskeriforenings lokaler, indtil de endte i auktionshallens kontor, hvor de desværre har fået fugtskader, fortæller Jacob Kjeld. Herfra fik Jakob Kjeld bud om at hente billederne hjem og via Bangsbomuseet kom de for et halvt år siden til istandsættelse og konservering på Nordjyllands Amts konserveringsanstalt i Vodskov. - Det har været en bekostelig affære at få billederne bevaret for eftertiden. det har kun kunnet lade sig gøre takket være tilsagn om økonomisk støtte fra Nordjyske Bank og Spar Nord. I dagene op til jul kom anetavlerne med de mange navne og årstal tilbage fra konserveringsanstalten ovenpå et fint stykke arbejde og til Poul Jensen i Rammegalleriet, der nu har formået næsten at rette de sidste papbuler ud ved hjælp af bagklædning, glas og flotte bladguldsforgyldte rammer. Mangler en varig væg I januar udstilles de fire store anegallerier i Spar Nord, og herefter i Nordjyske Bank. - Men problemet med den manglende og rette udstillingsplads har vi stadig, sukker Jakob Kjeld. Jakob Kjeld håber samtidig at få det rette tilbud på mere varig vægplads i et hus, og helst et, hvor relationer til havn og havets mænd er tydelig, og helst også et sted, hvor så mange som muligt kan få glæde af at studere anetavlerne. - Får vi det helt rigtige tilbud om udstillingsplads, så kommer de straks op at hænge på udlån, siger Jakob Kjeld.