Aalborg

Frederikshavnske kvinder er klar til nytårsbryllup

Stort flertal af medlemmerne stemte ja til fusion

FREDERIKSHAVN:Lige som KADs medlemmer i Skagen, sagde frederikshavnerne også et meget klart ja til at lade de to fagforeningsafdelinger med i alt 2140 medlemmer fusionere til nytår. Torsdag var der ekstra generalforsamling i Frederikshavn, hvor 79 medlemmer var mødt op. 70 af dem stemte for, en undlod at stemme og otte var imod. Der bliver nu en sammenlægningsgeneralforsamling den 26. november, hvor der ud over vedtagelse af vedtægter også skal vælges formand, næstformand, kasserer, bestyrelsessekretær og fem bestyrelsesmedlemmer. Kandidater Formand og næstformand i Frederikshavn Tove Christensen og Bodil Pedersen er villige til genvalg, og bestyrelserne foreslår den nuværende kasserer i Skagen Lene Simonsen som kasserer i den nye fælles afdeling. Indstillingen er desuden, at der vælges to bestyrelsesmedlemmer fra Skagen og tre fra Frederikshavn, men der er ikke sat navn på de kandidater endnu.Tove Christensen ved endnu ikke, om der bliver kampvalg. Med fusionen, der er en følge af en kongresbeslutning, bliver KAD bedre i stand til at servicere medlemmerne og klare de mange opgaver, som fagforeningen bliver pålagt fra forskellige instanser. Hovedkontoret bliver i Søndergade i Frederikshavn. Man regner med, at fusionen kan give anledning til rationaliseringer på længere sigt, og at det vil ske i forbindelse med naturlig afgang, hvor stillingerne ikke genbesættes. - Nogle af os er jo ved at være oppe i årene, og det bliver op til den nye bestyrelse, at vurdere hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt, forklarer Tove Christensen. A-kassesamarbejde Tove Christensen siger, at der er flere samarbejdsplaner på tegnebordet. - Vi har talt om at lægge a-kasserne sammen i hele distriktet, og det vil så involvere alle syv afdelinger i Hobro, Aars, Aalborg, Hjørring, Hirtshals, Frederikshavn og Skagen. Afdelingerne i Hjørring og Hirtshals har også besluttet at fusionere, men en plan om at lægge de fire afdelinger i øst og vestvendsyssel er blevet skrinlagt, da der ikke var opbakning til det fra Hjørring og Hirsthals.