Fredet fisk har det skidt

Den lille fredede laksefisk snæblen, som Danmark gennem internationale aftaler har lovet at bevare og hjælpe, har det skidt, og hvis ikke dens vilkår forbedres, så vil den sikkert uddø. Det viser en ny national forvaltningsplan for snæblen, som Ritzau er i besiddelse af. Snæblen findes kun i den danske del af vadehavsområdet, og den er gennem årene blevet mere og mere sjælden. Men Danmark har konkret forpligtet sig til at bevare snæblen i Europa via EU's habitatdirektiv for truede dyrearter. Forvaltningsplanen, der er udarbejdet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Ribe og Sønderjyllands amter, kommer med konkrete bud på tiltag, der kan forbedre snæblens levevilkår, og de tiltag er meget nødvendige, mener sportsfiskerne. - Snæblen er stærkt truet, og det vil være en skandale, hvis den dør, fordi de danske myndigheder er forpligtet til at leve op til EU's habitatdirektiv og bevare snæblen. Med den ny handlingsplan sættes der tommelskruer på myndighederne, så de agerer og sikrer, at forholdene for fisken er i orden, siger forretningsfører i Danmarks Sportsfiskerforbund John Thygesen. Snæblen formerer sig i vandløbene i Ribe og Sønderjyllands amter ud mod Vadehavet. Den lille fisk blev fredet i 1983, hvor den var faretruende tæt på udryddelse. I 1987-1992 gav amterne fisken "kunstigt åndedræt" og udsatte store mængder yngel, og efterfølgende kom bestanden op på mellem 75.000 og 100.000 fisk. Men nu ser det sort ud igen. De seneste tal, som er fra 2000, viser, at der kun er 6000-7000 gydefisk tilbage, og kun i en enkelt å, Vidåen, har bestanden holdt sig nogenlunde stabil. Et af de store problemer for snæblen er, at den i vandløbene ikke kan passere spærringer ved f.eks. damburg, og den kan heller ikke "kravle" via fisketrapper. Desuden mangler der gydepladser og områder med lavt vand, hvor fiskelarver og små fisk kan holde pause og omstille sig fra fersk til salt vand. I forvaltningsplanen står der, at hvis snæblen skal overleve, så må indsatsen koncentreres om de mest åbenlyse problemer som spærringer, så fiskeynglen bedre kan passere gennem vandløbene. Desuden bør en del af vandløbene føres tilbage til et mere oprindeligt forløb, så der kommer flere oversvømmede arealer. I 2005 udløber dambrugenes tilladelse til indvinding af vand fra vandløbene, og forvaltningsplanen foreslår, at der i den forbindelse gøes en indsats for forbedre forholdene for snæblen. Men Danmarks Sportsfiskerforbund understreger, at hurtig handling er nødvendig. I aftes var der i Ribe offentlig høring om snæblens muligheder for at overleve i Ribe Å-systemet. /ritzau/