Hospitaler

Fredet gård i vejen for supersygehus

Kulturarvsstyrelsen fastholder fredning af Postgården - Region Nordjylland anker sikkert.

En over 200 år gammel fredet gård ligger i vejen for det ny sygehusbyggeri i Aalborg Øst. Postgården fra 1804 har siden 1939 været fredet, og ejerne stritter imod Region Nordjylland og Aalborg Kommunes planer om at jævne den med jorden. Umiddelbart forsinker det dog ikke 1. etape af opførelsen af supersygehuset - Vi er ikke imod et nyt sygehus i Aalborg Øst, og vi er også indstillet på at fraflytte gården, men vi mener, at bygningerne bør bevares og indpasses i nyt byggeri, siger Jørgen Løgstrup. Barndomshjem Det er hustruen Birgit Løgstrups barndomshjem, som parret arvede i 1999 og senere flyttede ind i. Jørgen Løgstrup mener, at regionen og kommunen forsøger at dysse sagen ned. I bilagene til lokalplanforslaget for arealet syd for Postgården er det ikke nævnt, at Kulturarvsstyrelsen har gjort indsigelse og også ønsker Postgården bevaret. Cirka 200.000 kr. om året koster det at vedligeholde gården, der er fredet på grund af sin barokinspirerede stil med komplet gårdsplads, længer og parkanlæg. Ikke hørt et suk Ejerne undrer sig også over, at de fra 2008 til maj 2010 ikke hørte et suk fra myndighederne. Først nu i forbindelse med lokalplanforslaget står det klart, at ejendommen skal fjernes. - Når myndighederne kommer i sidste øjeblik, ender det jo med kollisionskurs i stedet for, at vi i fred og fordragelighed kunne have fundet en løsning, hvor gården bliver bevaret for eftertiden, siger Jørgen Løgstrup. Kulturarvsstyrelsen henviser til, at andre steder er det lykkedes at kombinere nyt og gammelt. - Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man griber sagen an, men Postgården kan integreres i planerne for et nyt sygehus, siger direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen. Etape et går igang Regionsrådsformand Ulla Astman (S) oplyser, at fredningen ikke umiddelbart forsinker byggeriet af supersygehuset. Postgården er nemlig ikke en del af den 1. etape, som Aalborg Kommune er ved at udarbejde rammelokalplan for. Desuden kan Region Nordjylland gøre indsigelse mod fredningen, så det i sidste ende bliver en beslutning for miljøministeren. - Vi ser nøje på sagen og vil sandsynligvis gøre indsigelse, oplyser Ulla Astman.