Fredning af jord skaber strid

Folkekirken skal ikke regne med erstatning, når kirkens naturperler fredes

Striden om fredet jord ved Farum Kirke kan snart få følgeskab af lignende sager andre steder, mener Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Scanpix

Striden om fredet jord ved Farum Kirke kan snart få følgeskab af lignende sager andre steder, mener Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Scanpix

KØBENHAVN:En del af landets naturperler er ejet af folkekirken. Men kirken burde måske skynde sig at sælge de smukkeste arealer, for hvis fredningsmyndighederne kommer og tager dem, skal kirken ikke længere regne med at få erstatning. Hidtil har folkekirken fået erstatning, hvis noget af kirkens jord blev fredet. Men det skal være slut nu, mener Naturklagenævnet, som netop har slået fast i en principiel afgørelse, at folkekirkens jord - de såkaldte præstegårdsjorder - skal betragtes som offentlig jord i fredningssager. Afgørelsen får betydning for en aktuel fredningssag i Farum. Området Storebjerg vest for Farum Kirke er blevet fredet, og da Farum Sogn ejer størstedelen af jorden, har det lokale fredningsnævn tilkendt sognet en erstatning på godt 100.000 kroner. Når beløbet er over 100.000 kroner, er det Naturklagenævnet, der har den endelige afgørelse, og selv om nævnet endnu ikke har sendt sit formelle svar til Farum Sogn, ligger det fast, at det bliver et nej. Hvordan den præcise begrundelse for afslaget kommer til at lyde, vil Bent Jacobsen, viceformand for fredningssektionen i Naturklagenævnet, ikke afsløre, men han henviser til en ændring i naturbeskyttelsesloven fra 2004, som siger, at stat og kommune ikke skal have erstatning i fredningssager. Ministerium: Se i tingbogen - Der er tidligere blevet udbetalt erstatning for fredning til folkekirken. Men den praksis har man jo lov til at ændre i lyset af den mere præciserede lovgivning, vi har på området nu, siger Bent Jacobsen. Det forstår man ikke i Kirkeministeriet. - Naturfredningsmyndighederne kan ikke behandle folkekirkens faste ejendom som om, det tilhørte staten eller kommunerne. Hvis man kigger i tingbogen, så står der jo, at det tilhører et præsteembede og ikke den danske stat, siger specialkonsulent Jørgen Kroer. Hos Danmarks Naturfredningsforening (DN), som har bemyndigelse til at rejse fredningssager, glæder man sig over, at folkekirken ikke længere skal have erstatning. For det vil formentlig få kommunerne til at se mere positivt på fredninger af kirkejord, hvis det ikke koster noget, forudser fredningsmedarbejder i DN Christina Steenbeck. - Der skal ofte ikke ret meget til, før kommunerne bliver forsigtige, siger Christina Steenbeck, som kan afsløre, at sagen fra Farum ikke bliver den sidste fredningssag, der handler om kirkens jord. Hos DN har man allerede en ny sag i kikkerten. - Det har vi, men vi vil ikke sætte navn på. Helt sjældne er de her sager faktisk ikke, siger Christina Steenbeck. I Landsforeningen af Menighedsråd vil hele emnet blive taget op på det næste bestyrelsesmøde. Foreningens næstformand, Gotfred Larsen, undrer sig over Naturklagenævnets afgørelse. - Jeg er både forundret og lidt forskrækket over, at de kan nå til den konklusion, siger han./ritzau/