Fredning ikke afklaret

NORDJYLLAND:Det er uafklaret, om en fredningssag for Limfjordsøen Egholm kan spænde ben for planerne om en ny Limfjordsforbindelse over øen. For anden gang har fredningsnævnet besluttet ikke at træffe en egentlig afgørelse. I stedet vil nævnet nu bede statens miljøcenter i Aalborg komme med undersøgelser vedrørende strandtudsen og den lysbugede knortegås. Begge dyrearter holder til på Egholm. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har rejst ønsket om fredning af Egholm, og i foreningen tager Birgitte Bang Ingrisch udskydelsen af en endelig afgørelse med sindsro. - Vi er jo ikke en forskningsinstitution, så det er udmærket, at der bliver lavet yderligere undersøgelser. Hvis der er mangler i materialet, må det komme miljøet til gode, siger Birgitte Bang Ingrisch. Hun tilføjer, at det er helt afgørende i det nye materiale, som Danmarks Naturfredningsforening her i efteråret har afleveret til fredningsnævnet, at Egholm er et bynært naturområde, der ligger meget tæt på Aalborg.