Lokalpolitik

Fredning truer landmands eksistens

Det koster landmand Peter Overgård en million kroner, at fredningsnævnet ikke blev taget i ed, da Arden Kommune i 2001 gav ham tilladelse til at bygge en foderstald på fredet jord

VALSGAARD:En sag om byggeri af en stald på fredet jord truer nu med at ødelægge eksistensgrundlaget for landmand Peter Overgård i Valsgaard, Arden Kommune. Ingredienserne er et fredet stykke jord lidt uden for Valsgaard, en halvfærdig stald til en million kroner og et EU-beskyttet fuglehabitatsområde. Da Peter Overgård for to år siden ville udvide sin bedrift, var han sikker på at få ja, selv om jorden, hvor laden skulle ligge, er fredet. Han gjorde nemlig opmærksom på fredningen, da han i 1995 fik tilladelse til at anlægge en gylletank. Og det gjorde han også, da han i 2001 fik lov til at bygge en foderstald, der senere skulle udvides med en løsdriftsstald til køerne. Derfor fik han noget af et chok, da fredningnævnet 8. september troppede op på gården og i løbet af en time afgjorde sagen. Med stemmerne to mod en sagde medlemmerne af fredningsnævnet nej til, at Peter Overgård kunne opføre resten af stalden. - Jeg var af den opfattelse, at måtte jeg bygge dengang, så måtte jeg også bygge nu, siger Peter Overgård. - Måske var det lidt naivt af mig at tro, det var en formssag. Men i forbindelse med gylletanken og foderstalden sagde ingen noget om, at fredningen ville give problemer. Nævn blev aldrig spurgt Grunden til at fredningen hverken gav problemer i 1995 eller i 2001 er, at fredningsnævnet aldrig blev spurgt. Og det var en klar fejl. Det mener Mogens Hedegård, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Arden Kommune. En kommune kan give byggetilladelse til hvem den vil, men skal forinden sikre sig, at byggeriet er lovligt. - Det kan man kun gøre ved at spørge amtet. Amtet skal dispensere fra naturbeskyttelsesloven, fordi det er et fuglehabitatsområde. Og fredningsnævnet skal give dispensation, fordi jorden er fredet, forklarer Mogens Hedegård. Naturfredningsforeningens formand har ikke været direkte involveret i sagen, men ligger helt på linje med fredningsnævnets afgørelse i sagen om Peter Overgårds stald. - Det er helt uforståeligt for mig, at sådan noget kan ske. Den foderstald skulle aldrig have været bygget, siger Mogens Hedegård. Formanden for udvalget for teknik og miljø i Arden Kommune Elav Pinstrup (V), erkender at kommunen har begået fejl. - Det er en klar fejl, at sagen ikke var omkring fredningsnævnet. Det burde den have været, siger Elav Pinstrup. - Som politiker er jeg ikke sagsbehandler, og derfor ser jeg ikke sagerne, hvis ikke jeg bliver gjort opmærksom på, at der er noget særligt ved dem, forklarer udvalgsformanden. Dispensation bagud - Der må sidde nogen med meget røde ører, når man glemmer at spørge en instans. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at gøre alle tilfredse. Alligevel er det mig, det kommer til at gå ud over, siger en indigneret Peter Overgård. Da fredningsnævnet, som Elav Pinstrup er medlem af, besøgte Peter Overgård i september, valgte nævnet at give dispensation til både gylletank og foderstald med tilbagevirkende kraft. Dermed mener Elav Pinstrup, at fejlen fra 2001 nu er rettet, og sagen for ham ude af verden. - Jeg mener ikke, at det er vores opgave at hjælpe Peter Overgård. Han fik lov til at bygge den stald, han søgte om, og nu er den også lovlig, lyder den klarer udmelding fra Elav Pinstrup. For Peter Overgård er sagen langt fra afsluttet. Han har klaget over fredningsnævnets afgørelse til Naturklagenævnet, der i øjeblikket behandler sagen. Stalden står klar til udvidelse. En presenning er det eneste, der holder vandet ude, og får Peter Overgård ikke tilladelse til at bygge den færdig, kan det få store konsekvenser for hans virke som landmand. - Jeg kan bygge stalden op fra grunden et andet sted, men jeg har stadig en million stående i den her stald, der skal forrentes, siger Peter Overgård. - Og hvis jeg skal finde en million mere til en ny stald, så har jeg brugt op til skorstenen og lidt til, konstaterer Peter Overgård, der ikke kan udelukke, at det kan medføre konkurs. - Det er altid en personlig fiasko at gå konkurs. Men det får også betydning for min familie, og den måde vi kommer til at leve vores liv på, siger Peter Overgård. - Hvis Naturklagenævnet også siger nej, må jeg overveje, om ikke jeg hellere må holde op, mens legen er god. Ellers risikerer det at gå helt galt, siger Peter Overgård, der er rystet over, at en fredning, der har eksisteret i fire årtier, pludselig kommer bag på myndighederne. Får ikke lov til at bygge Mogens Hedegård fra Danmarks Naturfredningsforening mener, at Peter Overgård godt kan skyde en hvid pil efter en byggetilladelsen. For jorden er en del af EUs Natura 2000-fredning. - Det seneste år er reglerne for byggeri i Natura 2000-fredninger strammet voldsomt op, og jeg ser ingen mulighed for, at han får lov til at bygge overhovedet, siger Mogens Hedegård - Som formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokale komité vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt, for at Peter Overgård ikke får den tilladelse, siger Mogens Hedegård.