Fredningerne skader naturen

JAGT:Danmarks Jægerforbund (DJ), Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) må vel snart være tilfredse med tilstandene i Danmark. I 12 år har jeg råbt op i alle landets aviser og advaret imod reservater (fuglebeskyttelsesområder) og de kommende nationalparker. Jeg har i alle disse år advaret imod de sygdomme, som uvægerligt vil ramme dyr og fugle, der jages sammen i tætte koncentrationer. Samtidig ødelægges naturen. Den kan ikke holde til alle de affaldsstoffer, der kommer ud af disse mange fugle og dyr. Vi ser store områder, der ligger golde hen - områder, der før i tiden husede en masse fugle i deres blomstrende vegetation. Naturen var en fryd at være i, og man kunne betragte en masse forskellige fugle, der fouragerede i faunaen, men som også blev nødt til at flytte rundt en gang imellem, når en skydepram eller andet nærmede sig. Se, det var en sund natur. DJ, DOF og DN satte sig sammen i ca. 1991 og udarbejdede forslag til de nu fredede områder, som var bestilt af regeringen (Auken). Man kaldte det for "køkkenbordsforliget", men jeg har nu altid kaldt det for "lokumsforliget", hvilket har vist sig at være det rigtige ord for disse fredninger. Ligeledes er det da klart, at når alle de fugle i samlet flok indtager en bondemands mark, vil resultatet blive det samme som ude på fjorden. Naturen kan ikke klare de store koncentrationer af gødning, og tamfuglene og kvæget vil uvægerligt jokke rundt i det og slæbe det med ind på gården. Men hvis det ikke er folk, der har gået i gymnasiet eller på universitetet, og som laver store "videnskabelige" rapporter om tingene, vil man ikke høre på dem. Alle de unaturlige mængder af skarver og gæs i de fredede områder er til fare for vores sundhed. Lad os få vores sunde natur tilbage, ophæv de reservater og vær tilfreds med den naturlige bestand af fugle og dyr, som sagtens kan klare en biologisk jagttid, men ikke de politiske jagttider, vi har i dag.