EMNER

Fredsplan i Irak - eller fiasko

Modstanderne af krigen i Irak bliver tit anklaget for ikke at mene andet end ”tropperne ud af Irak”.

Kritikken er urimelig i og med, at der lige fra Irak-krigens start har været en lang række tanker fremme om, hvad der skal ske efter en tilbagetrækning af de udenlandske tropper. Enhedslisten har dog nu fremlagt et decideret forslag til en freds- og forsoningsproces i Irak. En forudsætning for, at planen kan lykkes er, at de udenlandske tropper trækkes ud, fordi de fremprovokerer mere konflikt end de løser. Planen har i alt 8 punkter, og indeholder blandt andet støtte til opbygning af de demokratiske og folkelige kræfter, for eksempel fagbevægelsen. Økonomisk genopbygning er et andet vigtigt punkt, hvor mange af midlerne skaffes ved hjælp af de sparede militærudgifter. USA alene bruger 6 mia. dollars om måneden i Irak på krigsførelse. Et tredje punkt er en forsoningsproces a la den, som man gennemførte i Sydafrika, da apartheidregimet brød sammen i starten af 1990’erne. For at igangsætte hele processen på en ordentlig måde, vil det være en god idé at afholde en konference, hvor alle konfliktens parter kan mødes og diskutere konkrete forslag til, hvordan man kan opnå fred og forsoning i Irak. Den centrale idé i freds- og forsoningsforslaget er, at bringe irakerne - og FN - på banen som de centrale aktører. Der er ingen garanti for succes. Og jo længere de udenlandske tropper bliver, desto mere umuligt bliver det. Men der er masser af alternativer til den nuværende fiasko. Enhedslistens bud på fred viser en række skridt i den rigtige retning.