Fredspris nedgjort til ren pop

Nobels Fredspris har gennem tiderne været omgærdet af stor respekt, ligesom udvælgelseskriterierne har været opfattet som så skrappe, at kun de helt enestående og kvalificerede kandidatemner er kommet gennem nåleøjet.

Vel har der da naturligvis ind imellem været diskussion om det betimelige i valget af denne eller hin prismodtager, men på en eller anden måde har fredsprisen bevaret sin høje status. Det bliver svært fremover. Valget af Al Gore som den åbenbart mest værdige modtager af Nobels Fredspris har nemlig reduceret og nedgjort denne agtværdige udmærkelse til ren pop. Angiveligt har den amerikanske eks-vicepræsident fået prisen ikke for sin politiske indsats, da han havde ansvar, men for sit omrejsende klimativoli, som han turnerer verden rundt med og tjener masser af penge på. At tjene masser af penge er der ikke noget forkert i ¿ hvem vil ikke gerne det? Værre bliver det, når man tænker på, hvad det er for en personlig baggrund, denne klimaprofet sætter af fra, når han belærer os alle sammen om, at vi skal indrette os, så CO2-udslippet begrænses mest muligt for at begrænse risikoen for en global opvarmning, der i værste fald gør kloden ubeboelig. At det er Jensens og Pedersens bil, fabrikkens skorsten og i det hele taget den civiliserede verdens forbrug af fossile brændstoffer, der er årsag til de klimaændringer, der registreres i disse år, er det indiskutable udgangspunkt, der er forudsætningen for hele showet. Klimaforandringerne er menneskeskabte. Basta. Sådan vil det moderne menneske helst have, at det hænger sammen. Det vil vi, fordi vi ikke kan fordrage, hvis der er noget, vi mennesker er for små til selv at styre. Derfor vil vi også så gerne tro, at vi også kan styre klodens klima og så at sige regulere det i forhold til, hvordan vi selv vælger at agere. Politisk bestemte kvoter og adfærdsregulerende afgifter synes at være opskriften på at standse temperaturstigningerne og stigningen af vandstanden i verdenshavene. Har ingen tænkt den tanke, at den menneskeskabte del af årsagen måske er forsvindende lille? At vi i bund og grund ikke har mulighed for at påvirke klimaændringerne af den ganske simple årsag, at de altid har fundet sted? - Vendsyssel har f.eks. tidligere i historien stået under vand og bestået af småøer. Vi har oplevet en istid og en temperaturstigning, der fik isen til at smelte igen. Det kan da kun have været CO2-udslippet fra prutter, der dengang har sat gang i diverse kilmaændringer! Vel er det da mere overskueligt og rationelt at opfatte det sådan, at den opvarmningsproces, der er i gang nu, er menneskeskabt i form af udslip fra biler, flyvemaskiner m.v., end det er at konfrontere sig med den kendsgerning, at der kan være tale om kræfter i universet, der er så stærke, at vi ikke fatter det. Det kan f.eks. være, at den varmeenergi, der udgår fra solen, ændrer sig i perioder ¿ og at det er det og ikke naboens benzinsluger, der er den dybeste årsag til de ændringer, videnskabsmændene observerer med Jordens klima. Tilbage til årets modtager af Nobels Fredspris. Hvad tror Al Gore mon, når det kommer til stykket? Tror han selv på det, han rejser rundt og belærer os andre om? Hvis han gør, må han have svært ved at se sig selv i spejlet om morgenen på hjemadressen Belle Meade i Nashville. Ifølge sædvanligvis pålidelig kilde lå hans elforbrug i 2006 på 221.000 kWh - og Gore bruger ikke grøn energi, selv om han har mulighed for det. Hans eget private el-forbrug er således 21 gange større end gennemsnitsamerikanerens. At han selv er sådan en gris, gør det selvfølgelig nødvendigt, at han endnu mere indtrængende opfordrer os andre til at begrænse CO2-udslippet (!). Glemte jeg at fortælle, at Gore også har et hus på 371 kvm. I Washington? Og at han flyver rundt i en jetmaskine, hvor han selv er eneste passager? Når jeg lukker for vandhanen, mens jeg børster tænder om morgenen, har jeg den seneste tid fået en dårlig smag i munden. Nu ved jeg, hvor den kommer fra. Den kommer udefra ¿ fra den kendsgerning, at Al Gore menes at være den rette til at modtage en pris, der ellers engang stod stor respekt om¿. [ Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er lektor og free-lance journalist, E-mail: fja@mail.dk