EMNER

Fredsvalg i Jerup

JERUP: I Jerup kirkedistrikt bortfalder menighedsrådsvalget i november. Der er nemlig ikke indkommet flere lister, inden fristens udløb 28. september, end den ene, der blev dannet ved orienteringsmødet 7. september, så disse syv opstillede udgør det nye menighedsråd. Det er som følger: Erik Janum, Nyvangsvej 7, Svend Larsen, Skagensvej 494, Ingelise Pedersen, Skagensvej 434, Elly Jensen, Skagensvej 360, Peter Mann Nielsen, Granvej 11, Jette Kahldal, Napstjert Mosevej 6 og Søren Olsen, Skagensvej 560. Stedfortrædere er Any Janum, Nyvangsvej 7, Marie Larsen, Skagensvej 494, Lis Christiansen, Skagensvej 482 og Kirsten Beck, Ledetsvej 3. Opgaver som menighedsrådet tager fat på i det nye kirkeår, fortæller formanden Erik Janum, er løsninen af problemet med indgangen til kirken, der skal gøres mere handicapvenlig, idet den nuværende rampe ikke er god nok. Rådet vil derfor besigtige kirkerne i Hulsig, Sørig og Aalbæk for at se, hvordan de har klaret problemet, inden de tager stilling til, hvordan det kan laves i Jerup. Provstiet har givet tilladelse til igangsætningen, men budgettet i 2005 er beskåret, så der er færre penge til rådighed end i 2004, så det skal der tages højde for. Ventilationsanlægget i kirken skal repareres, så det bliver mere funktionsdygtigt, og så skal der opsættes nyt hegn ved præstegården, hvor der i øvrigt i sommer er foretaget en restaurering af et par loftsværelser og et badeværelse. Minna