Fredsvalg til bestyrelser for skoler

ØSTER HORNUM: Ved fristen udløb er der kun indleveret en liste med kandidater til bestyrelsen for Øster Hornum skole. Valget er derfor allerede overstået ved såkaldt fredsvalg. Tre af navnene på listen er gengangere fra den nuværende skolebestyrelse, nemlig: Preben Bøgh, Eva Heebøll Nygaard og Lone B. Klemmensen. De øvrige på listen er: Birgitte R. Andersen, Erik Thimm, Kristine Jersin og Ole Dalum. Suppleanter er: Eddy Klemmensen og Michael Lund. Skolebestyrelsen konstituerer sig mandag 27. marts. Også valget til bestyrelsen for Karensmindeskolen i Støvring er klaret ved fredsvalg. Der er kun opstillet en liste og navnene er således: Jane Merete Thomasberg, Morten Fich-Olsen, Susanne Grøndahl, Inge Weis Hansen, Mette Geil Kollerup, Lars Krunderup, Rene Søndergaard Kure, Lisette Nonboe, Mette Schmidt, Bente Thanning. Skolebestyrelsen konstituerer sig senere.