EMNER

Fredsvalg til menighedsråd

Strandby har fået nyt menighedsråd uden kampvalg.

Endnu en gang bliver der fredsvalg til menighedsrådet i Strandby. Da tidsfristen udløb, var der kun indkommet en enkelt liste, så derfor bortfalder valget til november. Ved orienteringsmødet forud for menighedsrådsvalget i Strandby var der så få fremmødte, at der ikke kunne laves en liste denne aften. Kun to fra det gamle menighedsråd, nemlig Peer Christian Mortensen Thillemann og Ruth Jensen Andersen, ønskede at fortsætte. Ved mødet blev der fundet en enkelt mere, nemlig Hans Christian Klejs Hansen. Efter noget benarbejde er Lis Hedegaard Sørensen og Elva Vold Lykkegaard også kommet med på listen. To tidligere menighedsrådsmedlemmer, Mette Johanne Laustsen og Karen Skov Østergaard, samt Hanne Maribo Pedersen bliver suppleanter i den nye valgperiode. Det nye menighedsråd har ikke konstitueret sig endnu.