Fregnede kartofler

?Din artikel om kartofler får mig til at sende dig et spørgsmål til samme emne med håb om hjælp: Kartoflerne i vores høst fra køkkenhaven sidste år viste mange små prikker eller fregner, der bliver særlig synlige, efter kartoflen er skrællet og lagt i vand. Det kræver en ekstra gang skrælning for at undgå dem, hvilket jo ikke er særlig hensigtsmæssigt. Hvorfor får kartoflerne disse prikker (eller er det en snylter?), og hvad kan man gøre for at undgå den? Ligger det ved læggekartoflen eller er det noget, der kommer fra jorden. Vi har brugt Sava, som jo ellers er en god og afprøvet kartoffel. R + E !Ja, sorte prikker kan være mange ting, men der er ingen tvivl om, at det er en eller anden form for svampesygdom. Konsulent Hanne Grethe Kirk fra Dansk Landbrugsrådgivning fortæller, at mange kartofler sidste år havde pulverskurv, og at det kan være det, jeres kartofler også har haft. Pulverskurv er en svamp, der kan overføres med læggekartoflerne og holde sig i live i jorden i mange år, så I skal under alle omstændigheder ikke dyrke kartofler i samme jordstykke de næste fem år. Pulverskurv optræder oftest i fugtige somre, og var der ikke noget med, at sommeren sidste år var lidt våd? Typisk findes den i en god humusholdig jord og sjældent i en lerjord. Sygdommen kan også være en anden svamp Black dot, der kan angribe alle kartoflens underjordiske plantedele så som knolde, udløbere, rødder og den underjordiske del af stænglen. Angreb på knolde ses som overfladiske sølvagtige plamager, hvori der senere udvikles sklerodier. Sklerodierne ses som små sorte prikker, hvori sporene udvikles let med Sølvskurv. Sølvskurv har et mere sølvagtigt skær, og er skarpt afgrænset, mens Black dot er mere brunt og med uskarp afgrænsning. Sølvskurv på knolde producerer ikke sklerodier. Black dot spredes med læggekartofler og kan overvintre i jorden i mange år. Ud over sædskifte vil jeg anbefale, at I et år skifter sort og sørger for godt dræn. I kan eventuelt blande jorden med sand, men efter Hanne Grethe Kirks mening dog ikke så meget, at jorden bliver alt for luftig, for så får kartoflerne almindelig skurv. I øvrigt mener Hanne Grethe Kirk, at man må leve med skiftende vejrbestemte sygdomme, for det er ikke er muligt at sikre sig mod alt, men anvender man vekseldrift, det vil sige ikke dyrker samme afgrøder i samme bed året efter og et par til, så når man meget langt. Lars Lund