Frem i lyset

THORNING-SAG:Som det fremgår af Preben Maegaards indlæg (27.12.), mener han ikke at statsminister Helle Thorning har en sag, der ikke er afsluttet endnu.Som jeg husker det, lovede Helle Thorning før Skats afgørelse, at alt skulle frem, når sagen var afgjort. Og hvad fik vi? Tre-fire linjer af afgørelsen ville Helle Thorning offentliggøre, medens resten forblev hemmeligt. Og hvorfor nu det, når der ikke var "noget at komme efter"? Jeg mener, at denne sag først er afsluttet, når Helle Thorning har offentliggjort den afgørelse, som Skat har beskrevet i sit brev til familien Thorning. Der må jo stå noget i den, som Helle Thorning ikke ønsker skal frem, ellers ville der vel ikke være den store interesse for indholdet i afgørelsen, som der tilsyneladende har været.