Velgørenhed

Frem med de gamle aviser

Målet er at samle 50 ton ind i morgen

SEJLFLOD:I morgen lørdag indsamler frivillige atter - og for sidste gang i år - papir fra husstandene i Sejlflod Kommunes 13 byområder. Det kommunale udvalg for teknik og miljø har netop besluttet, at indsamlingsordningen, hvor der samarbejdes med tre foreninger, skal fortsætte som den har gjort siden premieren i april i fjor. Dog skal ordningen revurderes, hvis indsamlerne ikke kan opfylde Miljøstyrelsens krav. I Sejlflod Kommune er målet for indeværende år ca. 340 ton eller 55 procent af den mængde papir, som Sejlflod Kommunes borgere får i deres postkasser i løbet af et år. Næste år er indsamlingskravet 60 procent. I Sejlflod Kommunes tekniske forvaltning skønnes det, at man kan nå de opsatte mål med den nuværende ordning, fordi man for hver indsamling har konstateret en stigning i mængderne af papir. I maj og juni hentede man 25 og 30 ton, mens indsamlerne nåede 39 ton i september og 35 ton i oktober. Koordinator for indsamlingerne, Flemming Knudsen fra teknisk forvaltning, siger: - Lørdag skal vi gerne op i nærheden af 50 ton for at kunne opfylde Miljøstyrelsens krav. Før den sidste af årets indsamlinger har de frivillige fået sendt 254 ton videre til genbrug, og vi skønner, at vi samlet for 2002 vil ende med 60-70 ton i papircontainerne på vores tre genbrugspladser i Kongerslev, Mou og Storvorde. Den seneste indsamling fandt sted 26. oktober og indbragte 35 ton. De fordelte sig med 18 ton i Båndbyerne, hvor Storvorde-Sejlflod Boldklub samler ind, ni ton i Mou-Egense-Dokkedal-området, hvor KFUM-spejderne i Mou står for indsamlingerne, og syv ton i Kongerslev-Komdrup-området, hvor indsamlingerne foretages af KFUM & KFUK Østhimmerland. brula