Mariagerfjord

Frem med sparekataloget

POLITIK:Hvad er meningen med den "vi alene vide"-holdning, som Mogens Jespersen (V) giver udtryk for i gårsdagens avis angående besparelser på familie- og børneområdet? Forhåbentlig står den da helt for hr. Jespersens egen regning. At hr. Jespersen er i fuld overensstemmelse med sit parti gøren og laden også på landsplan, har vi jo nu været vidne til i næsten 10 år. Her har man jo netop handlet så meget i det skjulte, at konsekvenserne først nu bliver tydeliggjort. Da vi ikke ligefrem kan sige, at det har været den helt store succes med hensyn til familie og børn, regner jeg derfor med, at SF og Socialdemokratiet offentlig tager skarpt afstand fra den enevældige holdning om, at "Den Gud giver embedet, giver han "forhåbentligt" også evnerne". Derfor frem med sparekataloget og fremlæg det til en åben debat med kommunens borgere, hvoraf jo størstedelen trods alt betaler skat og er i stand til både at læse, skrive og udtale sig. Og især det sidste er måske et problem for hr. Jespersen?