EMNER

Frem vil selv klippe græsset

NCC’s kontrakt på at vedligeholde grønne områder udløber snart

SKØRPING:Skørping Kommunes tre-årige kontrakt med NCC udløber 31. marts 2004, og i den forbindelse kunne idrætsforeningen Frem godt tænke sig selv at overtage vedligeholdelsen af idrætsanlægget i Skørping. - Vi tror, at vi både kan gøre det bedre og billigere end NCC. Når det er vores eget anlæg, har vi også incitamentet til at passe rigtig godt på det, siger Søren Konnerup, som er formand for Frem Skørping. Skørping Kommune er dog umiddelbart lidt skeptisk over for ideen. Rådhusets tekniske afdeling har i første omgang direkte frarådet det, og også politikerne i teknik og miljø-udvalget har deres betænkeligheder: - Vi har umiddlebart lidt svært ved at se, at det rent praktisk skulle kunne lade sig gøre. Jeg føler, at det er tvivlsomt, at klubberne for de samme penge, som NCC har fået, skulle kunne investere i de nødvendige maskiner og overholde kravene til vedligeholdelse, siger formanden for teknisk udvalg, Henrik Christensen (S). Forvaltningen har blandt andet påpeget, at idrætsforeningerne i givet fald også skulle overtage de fire medarbejdere, som kommunen får overdraget fra NCC, hvis man hjemtager opgaven igen. Medarbejderne fulgte også med, da det daværende Superfos, nu NCC, overtog de grønne områder fra kommunen ved udliciteringen i 1998. Trods skepsis har Skørping Kommune dog spurgt også alle de øvrige idrætsforeninger, om de gerne selv vil holde deres baner. Fristen til at reagere udløb i denne uge, men kun Frem i Skørping siger stadig ja tak. Bælum-Solbjerg Idrætsforening har som den eneste af de øvrige klubber også reageret, men det er med et nej tak. Søren Konnerup er godt klar over, at det kan være en svær opgave at løfte for alle foreninger. - Men vi har virkelig lavet seriøse undersøgelser og beregninger. Vores idé er også, at vi kan stykke en helårsstilling sammen til en mand i stedet for at fyre ham om vinteren, som NCC er nødt til. Vi kunne godt bruge noget mere personale i hallen, som efterhånden er fuldt booket op, og det kunne give en god synergi-effekt at have den samme mand til at vedligeholde udendørs og indendørs. Det kunne virkelig optimere driften af vores hal, mener Frems formand. Uden at love noget har Skørping Kommune nu inviteret halinspektør og kasserer i Frem, Henning Olsen, og kommunens bestyrelsesmedlem i hallen, byrådsmedlem Niels Jørgen Nielsen (UP), til møde på rådhuset på torsdag for at drøfte mulighederne. Teknisk udvalg har foreløbig besluttet, at man i hvert fald ikke bare vil forlænge kontrakten med NCC uden et nyt udbud. NCC mener nemlig ikke, at firmaet kan nøjes med en prisstigning på 20 procent i henhold til nettoprisindekset. Nu går kommunen efter at lave fem-årige aftaler i fremtiden.