Aalborg

Fremgang efter mange års fald

AALBORG:Støtteforeningen Idrætsvenner, der står bag seks klubbers drift af Bankocenter Danmark i Aalborg Øst, kunne på repræsentatskabsmødet glæde sig over, at flere års nedgang tilsyneladende er vendt. Formand Mogens Martinsen fortalte, at der til 306 spil i 2002 i alt 94.307 gæster, og det svarer til i snit 308 pr. gang. Det tal var noget højere midt i 90'erne men heldigvis for de deltagende klubber er omsætningen pr. spiller steget siden og udgør nu 123,61 kroner. Der er dog stadig langt til mellem 400 og 500 pr. gang, som der har været, men fremgangen giver naturligvis optimisme her i jubilæumssæsonen, der er den 15. i rækken. Netop de mange år gør, at bygningerne efterhånden trænger til en kærlig hånd og i første omgang er der købt en del nyt udstyr til cafeteriet. I næste omgang venter en ny tagbelægning og en renovering af ovenlysvinduerne samt en gennemgang af de udvendige fuger. Inde i hallen er der investeret i et nyt opråbersystem med fjernsynsskærme. Den kendte banko-bus var slidt så meget ned, at det ikke længere kunne betale sig at sætte den i stand til det næste syn så måske var det en ide med en vognmand til at forestå kørslen med banko-gæster. Endelig er personalet blevet udstyret med let genkendelige veste og set i lyset af lørdagsspillenes store succes samt den konstaterede fremgang i antallet af gæster er der afgjort fortrøstning med hensyn til fremtiden, sluttede Mogens Martinsen. Kasserer Poul Andreasen kunne berette om lidt stigende indtægter fra alle spil og da det samtidigt var lykkedes at spare en del på nogle tungtvejende udgifter, blev det samlede resultat 77.000 kroner bedre end sidste år. Det skete på trods af en markant nedgang i nettoresultatet på spillehallen på 391.000 kroner, der som følge af efterårets problemer nu er blevet udliciteret og derfor forventes at give et helt andet resultat næste år. En af de væsentlige udgifter er huslejen og den er efter den seneste konvertering faldet med omkring 30.000 kroner om året. Under valgene til repræsentantskabet blev formanden Mogens Martinsen og kasserer Poul Andreasen begge genvalgt. Til punktet indkomne forslag blev der fremlagt en tilføjelse til 6 i vedtægterne således at personale, der er aflønnet i bankocentret, ikke fremover kan være medlem af bestyrelsen. Endelig var der fra spillelederne et stærkt ønske om, at der fremover bliver foretaget hovedrengøring to gange om året.