Lokalpolitik

Fremgang et fælles projekt

Det er med stigende undren, man iagtager reaktioner fra Toppen af Danmark, når det gælder visionen om i fællesskab at løfte turismen i Nordjylland, så den omsætningsmæssigt og i forbrug af arbejdskraft kan fordobles i løbet af en tiårig periode.

Lige så konstruktivt og positivt, det var at samarbejde med borgmester Erik Sørensen i 24 timers projektet, lige så forbløffende har det været at opleve den kovending, han har foretaget efterfølgende. Selvfølgelig er det forståeligt, at en nyfødt vision ikke kan gøres til virkelighed fra den ene dag til den anden. Det er også forståeligt, at Erik Sørensen og andre repræsentanter for den velfungerende turistsammenslutning Toppen af Danmark ved, hvad de har og gerne vil værne om og videreudvikle det. Erik Sørensen lagde da heller ikke skjul på over for resten af borgmestergruppen, at nu ventede der ham en stor pædsgogisk opgave med at forklare baglandet det rigtige og nødvendige perspektiv i at danne én samlet organisation til at varetage nordjyske turismeinteresser udadtil. Når man ser reaktionerne, tyder det desværre mere på, at baglandet har belært Erik Sørensen om noget andet end det, han er medunderskriver på, end omvendt. Vel har Toppen af Danmark meget at være stolte af. Det skorter da heller ikke på selvfølelsen. "Vi er 10 år foran det øvrige Nordjylland", siger formanden. "Vi vil indgå i noget fælles, når de andre er kommet op på vores niveau", hedder det sig også. Og så mener man i øvrigt, at de 400.000 i startkapital som en amtsborgmester, der ikke løber fra sit ansvar og sine holdninger, har skaffet til formålet, er spild af penge. Jeg opfatter udtalelserne som både arrogante og utilstedelige. I hvert fald blokerer de for ethvert fremtidsorienteret nyt tiltag for at styrke den samlede turisme i Nordjylland. Det er dejligt, at Toppen af Danmark har været og er en succes. Det tillader vi os at glæde os over på hele Nordjyllands vegne. Det ville imidlertid have været endnu dejligere, hvis Toppen af Danmark sine fortræffeligheder til trods også regnede sig som en del af det samlede Nordjylland og var villig til at dele viden og erfaringer med alle os, der er ti år bagefter (!). Viden og kompetence gør nemlig mere gavn, jo mere den udbredes. I sit stille sind spørger man også ubeskedent sig selv, om resten af Nordjylland da slet ikke kan give Toppen af Danmark noget? Befinder de mange turister i eksempelvis Jammerbugten sig da kun her ved en fejltagelse? Har de mon overset, at vi er ti år tilbage i forhold til Toppen af Danmark? - Måske. Alligevel tror jeg ikke, vi skal vente med at løfte Nordjylland i samlet flok, indtil vi andre blive lige så dygtige som eliten på Toppen. Lad os i stedet erkende, at vi har brug for hinanden, hvis vi skal foretage et turismemæssigt kvantespring ind i fremtiden. Jeg vil derfor appellere til, at man i Toppen af Danmark besinder sig og ikke på forhånd totalt afviser en vision om et "Nordjylland A/S - Toppen af Danmark" . Amtsborgmester Orla Hav indkalder i begyndelsen til det nye år til et orienterende og sonderende møde. Han fortjener, at der gøres et ærligt forsøg på at få den nye vision belyst grundigt i stedet for, at der meldes hus forbi i en helt misforstået selvtilstrækkelighed. Ingen ønsker at ødelægge noget for nogen. Derimod er der et ønske om at få mere af det gode til gavn for økonomi, beskæftigelse og udvikling i Nordjylland. Det kan da godt være, at der i dag er nogle, der er bedre end andre. Men vi har brug for hinanden alle sammen, hvis vi skal sikre en gylden nordjysk fremtid. Det kan vi ikke ved at vente på, at de næstbedste skal blive lige så gode som de bedste. Det kan vi kun ved at samle alle gode kræfter - og dem er der mange af i alle dele af landsdelen - i en målrettet pionérindsats for at sælge Nordjylland nationalt og internationalt. Det kræver effektiv ledelse, og det kræver penge. Når så gæsterne er her, har vi fremdeles brug for de mange fantastisk vigtige lokale fora, hvorfra der udgår værdifulde initiativer og uundværlig service. Vi nordjyder skal ikke forskanse os i forhold til hinanden, men derimod åbne os og deltage i et nødvendigt fællesskab. Det fællesskab synes jeg, at også Toppen af Danmark skal give en chance. Amtsborgmesterns invitation kan blive begyndelsen til en bedre fremtid for Nordjylland. Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk