Fremgang for konsumfiskere

Færre fisk og færre kroner trods fremgang for konsumflåden

SKAGEN:Konsumfiskerne i Skagen havde en lille fremgang i de første 10 måneder af 2004 sammenlignet med samme periode i 2003, fremgår det af Fiskeridirektoratets foreløbige opgørelse. Opgørelsen bringes traditionelt som tillæg til årsberetningen for Skagen Fiskeriforening. 749 ton mere Af opgørelsen fremgår, at Skagenflåden i de 10 måneder af 2004 landede ialt 18.795 ton konsumfisk. Det var 749 ton mere end i 2003. Den fremgang er dog langt fra nok til at give et plus i de samlede landinger fra Skagenbådene, idet er der minus for industrifiskerne og for de mængder, som er udtaget til PO'en. Der blev i år udtaget 299 ton til PO'en mod 633 ton i fjor, og industrifiskerne landede i år 28.264 ton mod 34.052 ton i fjor. Faldet i landingerne ses også på værdisiden, idet værdien af de samlede landinger i år var på 128,3 millioner kroner mod 135,1 millioner kroner i fjor. Tilbagegangen svarer til fem procent. Der er syv arter, hvor konsumfiskerne har kunnet notere sig en fremgang i mængden. Den største fremgang har der været i landingen af sild, rødspætter og rejer, mens der har været større tilbagegang for makrel, kuller og mørksej. To nyvalgte Der blev valgt to nye medlemmer ind i Skagen Fiskeriforenings bestyrelse på generalforsamlingen forleden. De to ny er Jens V. Hansen og Lars Mathiasen. De afløser Kurt Rye Poulsen og Christian Frost Larsen. Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Jan Eriksen.