Detailhandel

Fremgang for Superbrugsen

SVENSTRUP:150 var mødte frem da Svenstrup Brugsforening afholdt generalforsamling i Sognegården i Svenstrup. Uddeler Henrik Gade Johansen var glad for det stor fremmøde, og også for en stærk medlemsfremgang. Superbrugsen i Svenstrup har nu 3191 medlemmer. Et medlemsfremgang på godt 200 i løbet af sidste år. Foreningen udbetaler i disse dage i alt 323.000 kr. i medlemsbonus. Årets regnskab gav på baggrund af en uændret omsætning på ca. 70 millioner kr., og et svagt stigende resultat, mulighed for at styrke foreningens egenkapital med 221.385 kr. Foreningens formand, Lars Bang Jensen omtalte i sin beretning den skarpe kunkurrence der har været på benzin, hvor foreningen har øget sit salg med 20% i mængde, men omsat det samme i kroner. Et udtryk for at de lave benzinpriser er kommet medlemmerne i Svenstrup til gode. Superbrugsens salg af OK-benzin er da også et af områdets største, og foreningen har besluttet fortsat at være med i OKs gensvar på den priskrig der er på markedet i øjeblikket. Foreningen håber i de kommende år at kunne indgå i et samarbejde med Spar Nord og Aalborg kommune om en omlægning af Torvet således at det gøres mere attraktivt. De igangværende omforandring af dagligvarer markedet er en stor udfordring. Snart åbner Fakta en ny butik i Svenstrup, ligesom den tysk kæde Lidl forventes at placere sig i Skalborg området, fortalte formanden i beretningen. Der var også en omfattede orientering om række kommende medlemsaktiviteter: Og til Grundlovsdag introduceres en Skipper-vin, med illustration af Esben Hanefelt Kristensen. Salget heraf skal støtte anskaffelsen af en billedfrise til Svenstrup Sognegård. Der var genvalg til bestyrelsen. Lars Bang Jensen, Meta Nielsen og Aase Marie Justesen blev valgt for nok en 2 årig periode.

Forsiden