Fremgang for udlånet af cdspil til børn

Biblioteket oplevede sidste år tilbagegang i udlån af bøger

HIRTSHALS: Flere borgerne benyttede sig sidste år af at låne cd-rom, musik og video på Hirtshals Bibliotek end året før. Således skete der en fremgang i antallet af udlån for det materiale, mens antallet af udlånte bøger såvel til voksne som børn faldt sidste år i forhold til året før. Mens udlånsstatistikken viser et tal på 61.527 for 2002, var tallet sidste år på 57.941 for udlån af voksne-bøger. Det er et fald på godt seks procent. Tallene for børnebøger i samme periode er henholdsvis 45.077 og 43.072, hvilket svarer til et fald i udlån på knap fem procent. Til gengæld er der udlånt hele 23 procent flere cd-rom til børn. Mens der i 2002 blev langet 4741 af slagsen over disken på biblioteket, så blev der sidste år lånt 5831 ud i den katagori. Også udlånet af musik til børn er steget betydeligt, nemlig fra 14.661 til 15.803 fra 2002 til 2003, mens udlånet af lydbøger til børn ligledes af oplevet fremgang. - Generelt er bibliotekets brugere tilfredse med udbuddet af materiale, og borgernes brug af Hjørring bibliotek er ikke steget væsentligt i forhold til tidligere, siger biblioteksleder Birger Østergaard. Han tilføjer, at sidste år var året, hvor den nye bibliotekslov fra 2000 blev fuldt implementeret. Det betyder bl.a., at alle materialer (bøger, musik-cd’ere og cd-rom) skal anskaffes og udlånes ligeværdigt. - Beklagevis blev hverken videofilm eller dvd en del af biblioteksloven. Beklageligvis fordi brugerne efterspørger materialet, og på grund af ophavsrettigheder er det dyrt, fortæller Birger Østergaard. Biblioteket har ikke fået tilført flere penge til at købe for eksempel dvd’ere for, så der er blevet foretaget en række omprioriteringer på de eksisterende budgetter. henry