Fremgang for ungdomsskolen

Øget indsats for at skaffe elever har givet bonus

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunale Ungdomsskole har haft stor fremgang. Der er i år 747 elever mod i fjor 620. Det kan ungdomsskoleinspektør Peter Vestergaard med tilfredshed konstatere. Den ny sæson er netop indledt, og alle hold er i gang. Peter Vestergaard fortæller, at der er kommet flere ny fag, mens andre fag er slået sammen. Peter Vestergaard mener, at der er flere årsager til fremgangen. Der er kommet en ny folder, ligesom ungdomsskolen har fået en ny hjemmeside. Peter Vestergaard tror også, at det har givet pote, at han har været rundt på alle skoler, og har haft en snak med alle potentielle elever. Peter Vestergaard regner med at komme op på 800-850 elever inden sæsonen er slut. OgPeter Vestergaard kan konstatere, at eleverne holder fast. - Tidligere var der mellem en tredjedel og en fjerdedel, der kom, eller faldt fra. Vi har kun oplevet gange få, der har fortrudt. - Regner vi de unge i klubberne med, når vi op på over 1000 unge, der er i ungdomsskolens regi. Det er vi mere end tilfredse med, bemærker Peter Vestergaard. Det har været nødvendigt at oprette et hold ekstra i folkeræs/motorlære, og der er nu 38 elever på to hold. Interessen for glasformning er øget, og der er nu 40 fordelt på tre hold. Et kursus i styling er særdeles populært. Der er 50 unge piger, der har vist interesse, så der er oprettet to hold. Et hold i styling har fået lov til at benytte et lokale i Sct. Georgs Gårdens børnehave. - Vi har ikke mulighed for at have alle hold i ungdomshuset, så vi har stadig tre-fire hold på Hedegårdsskolen. En skitur til Bad Gaste samler 53, og det er dobbelt så mange som i fjor. Multinatten samlede 109 mod i fjor 36. Peter Vestergaard fortæller, at ungdomsskolen ikke kan følge med interessen for knallertkørekort. - Vi kan nå 24 inden jul og 36 efter jul, men der r folk på venteliste, og interessen er så stor, at alle ikke kan få knallertkørekort til deres 16-års fødselsdag. Det er økonomien, der sætter begrænsninger. Undervisningen til knallertkørekort er ret dyr.