Aalborg

Fremgang i Aalborg

{ AALBORG: Handelsbanken, en af Sveriges største banker, forbedrede sit resultat betydeligt i første halvår. Nettoresultatet steg med 43 pct. til knap seks mia. kr. Det er ikke mindst regionsbankerne uden for Sverige, der har opnået stor fremgang. I Danmark er resultatet således steget med fem pct. til 177 mio. kr. I Nordjylland har Handelsbanken en enkelt afdeling, der ligger i Aalborg. Her ønsker filialdirektør Ole Dahl Nielsen ikke at oplyse faktiske tal, men afdelingens forretningsomfang er vokset med 36 pct., de samlede indtægter er steget med 65 pct., man har fået 42 pct. flere privatkunder og 20 pct. flere erhvervskunder.-junk