Lokalpolitik

Fremgang i økonomi

Risikoen mindskes for at Hjørring sættes under administration.

Den seneste prognose over beholdningen i kommunens kassebeholdning giver anledning til optimisme. - Det går den rigtige vej, siger borgmester Finn Olesen. Hvis man ser isoleret på november måned 2008, så er den gennemsnitlige kassebeholdning 84, 6 millioner kroner. I november 2007 var den 18,2 millioner kroner. Den gennemsnitlige kassebeholdning - beregnet som et gennemsnit af 12 måneder bagud - er på knap 32 millioner kroner. I december regner man med, at den stiger til knap 40 millioner kroner. Den gennemsnitlige beholdning i månederne september-november i 2008 ligger væsentlig over den gennemsnitlige beholdning for de samme måneder i 2007. Risikoen for at Hjørring Kommune bliver sat under administration rykker altså længere væk, hvis man ser på de seneste tal. Kommunen er dog først helt uden for farezonen til april. Truslen om at blive sat under administration bliver nemlig udløst, hvis kommunens kassebeholdning - beregnet som et gennemsnit af de 12 forudgående måneders kassebeholdninger - går i minus. Lige for tiden tæller de gyselige underskud fra forårsmånederne i år med i beregningerne. Januar havde et underskud på - 72 millioner kroner og februar havde et underskud på - 110 millioner kroner. De store millionunderskud trækker i sagens natur voldsomt ned i regnskabet. Først når man når frem til april næste år begynder det klart bedre apriltal fra 2007 at tælle positivt med i beregningen. Det bliver altså først til april, at byrådet forventer at kunne ånde lettet op. Af samme grund gør byrådet nu alt, hvad det kan for at udskyde anlægsarbejder til marts-april næste år. Hvis man venter så længe, udskyder man det tidspunkt, hvor pengene til anlægsarbejderne skal hentes i kommunekassen.