Fremgang i Spar Nord trods krise

Banken kommer ud af første halvår med "acceptabelt" resultat.

De dårlige tider betyder tab og ekstraordinære omkostninger, men alligevel har Spar Nord Bank haft stigende indtægter og kommer ud af første halvår med et pænt resultat. Resultatet før skat er på 114 millioner kroner, viser halvårsregnskabet onsdag eftermiddag. Det er tre gange bedre end Danske Bank. Ledelsen betegner resultatet som "acceptabelt". - De dårligere konjunkturer slår igennem på vores nedskrivninger, og vi betaler en høj regning for bankpakke 1, men alligevel formår vi, bl.a. takket være fortsat kundefremgang, at skabe så stor vækst i basisindtjeningen, at vi har pæne sorte tal på bundlinjen. Sammen med en stærk kapitalstruktur og likviditetssituation, giver det os et godt udgangspunkt for at deltage aktivt i sektorens konsolidering, siger adm. direktør Lasse Nyby. Større nedskrivninger En vækst i basisindtjeningen på 80 procent før nedskrivninger til 572 millioner kroner kompenserer for større nedskrivninger på udlån. Nedskrivningerne beløber sig til 277 millioner kroner. Indtægterne kommer blandt andet i form af en vækst i renteindtægterne på 43 procent til 942 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Gebyrindtægterne er steget netto to procent til 205 millioner kroner. kr., og der er et pænt bidrag fra kursreguleringerne - 154 millioner kroner mod 48 millioner kroner i første halvår 2008. Bankens bidrag til at afværge finanssektorens sammenbrud (Det Private Beredskab - bankpakke 1) beløber sig til 146 millioner kroner. Udlånet er faldet med to procent til 40 milliarder kroner, mens indlån er steget med én procent til 33 milliarder kroner.