Fremgang over hele linjen

De bedste tal i Løkken Sparekasses historie

LØKKEN:Der er fremgang på stort set alle punkter i Løkken Sparekasses regnskab for første halvår af 2003. - Vi er særdeles tilfredse. Det er ikke noget at prale af, vi er bare glade, faktisk lidt ydmyge. Vi har nogle tal, vi aldrig har oplevet før i sparekassens historie, siger sparekassens direktør Poul Johnsen. - Det gælder især antallet af nye kunder. Det bare stiger og stiger. Vi har fået helt præcist 5,84 nye kunder hver dag siden januar. Vi bliver åbenbart anbefalet rundt omkring, så det er selvforstærkende. Der er 1500 indbyggere i Løkken, men næsten 9000 navne i vores kunderegister - selv om vi ikke har oprettet filialer i andre byer. Egenkapitalen er vokset fra knap 140 mio. kr. til godt 150 mio. kr. og halvårsregnskabet viser et overskud på 18,3 mio. kr. før skat. Resultatet før skat er steget med 119 procent. - Men det tal kan man ikke bruge til noget. Det dækker bl.a. over en kursgevinst på 7,9 mio. kr. Resultatet af primærdriften er ifølge Poul Johnsen mere interessant at se på, og her er der sket et fald på tre procent til knap 8,3 mio. kr. - De penge vi har tjent har vi brugt igen. Jeg har jo ansat seks nye medarbejdere sidste år for at imødegå kundetilgangen og tage højde for den fremtidige udvikling, forklarer Poul Johnsen. De nye medarbejdere har haft nok at se til. Forretningsomfanget (udlån, indlån og garantier) er steget med 24 procent og balancen med 25 procent, og det er noget Poul Johnsen er stolt af. - Det er godt nok meget herude på tredje revle, mener han. Løkken Sparekasse traf nogle strategiske beslutninger for fremtiden sidste år, og de er ikke blevet gjort til skamme. Bl.a. har ansættelsen af en investeringschef resulteret i at sparekassens depoter er vokset med 30 procent. Idag er der 34 ansatte i Løkken Sparekasse, der sidste år måtte bygge om for at få mere plads. - Og nu skal jeg allerede til at ansætte flere folk igen. Vi er også allerede begyndt at mangle plads igen, fortæller Poul Johnsen. Løkken Sparekasse ejer dog to naboejendomme, så mulighederne for at udvide er langt fra opbrugt endnu.