Fremmede øjne ser klarest

Succes er ikke kun penge, men udsigt til at udvikle sig

Der er få minutter til, at Henrik Mølbjerg og Søren Starup-Jensen (th.) skal præsentere deres fælles forretningsplan for et Connect Denmark-springboard. Teknikken skal være på plads, og det kræver en hjælpende hånd fra aftenens vært, Steffen Hansen (tv.) fra KPMG.Foto: Michael Bygballe

Der er få minutter til, at Henrik Mølbjerg og Søren Starup-Jensen (th.) skal præsentere deres fælles forretningsplan for et Connect Denmark-springboard. Teknikken skal være på plads, og det kræver en hjælpende hånd fra aftenens vært, Steffen Hansen (tv.) fra KPMG.Foto: Michael Bygballe

NORDJYLLAND:I Dronninglund går der en mand rundt med en plan. Siden 2002 har han været iværksætter og medejer af en vækstvirksomhed, der laver websites og web-/onlineløsninger til internethandel, som er fuldt integrerede med økonomisystemer. Alt gik godt, indtil finanskrisen og den finansielle tilbageholdenhed satte en stopper for projektet og væksten. Først på året gik Henrik Mølbjergs livsprojekt, ikompagniet, så konkurs. Men Henrik Mølbjerg havde ikke mistet gejsten og troen på projektet. Hurtigt fik han og et udvalg af betroede medarbejdere trimmet organisationen og gennemført en rekonstruktion, og her ni måneder senere kan han præsentere et overskud før afskrivninger og skat på 3,5 millioner kroner. Nyt spring Henrik Mølbjerg er en af de iværksættere, der har haft rigtigt stort udbytte af Connect Denmarks koncept om vejledning og sparring fra et panel af Danmarks dygtigste erhvervsledere på de såkaldte springboards. Nu står han over for nye udfordringer og har endnu en gang fået muligheden for at få en ordentlig pose gode råd med på vejen. I tæt samarbejde med Søren Starup-Jensen arbejder Henrik Mølbjerg på at føre ikompagniet sammen med Compusystem A/S, Værløse. Et ægteskab med arbejdstitlen Web & Co, der skal skabe et mere helstøbt koncept - uafhængigt af eksterne leverandører. Det er Henrik Mølbjergs tredje springboard, og han er ikke i tvivl om værdien af konceptet. - Du kan få generel rådgivning alle steder om økonomi, jura, afsætning, organisation, men på et springboard får du hele pakken på én gang. De er der for dig. De er specialister og har sat sig ind i den forretningsplan, man fremlægger. Du får konstruktiv feedback og bliver konfronteret med dine egne begrænsninger. Paneldeltagerne får tilsendt forretningsplan tre-fire dage inden springboardet. Alle medlemmer af Connect Denmark kan i princippet melde sig som paneldeltagere. Men regionschef i Connect Denmark Mads Delmar screener medlemskartoteket for relevante kompetencer og foreslår eksperter at deltage. Åbenhed betaler sig Den fri adgang til springboards kunne i princippet godt give interessekonflikter og risiko for, at et medlem stjal en idé fra en iværksætter, men det er ikke tilfældet. - For det første har iværksætteren vetoret med hensyn til, hvem der deltager i panelet. Og jeg kan hun erindre, at den er blevet brugt én gang. Dernæst er begge parter meget bevidste om, at man kun får noget ud af springboardet, hvis man sætter noget på spil. Det er Henrik Mølbjerg fuldstændig enig i. - Tanken har da strejfet mig. Men min holdning er, at åbenhed er det vigtigste, hvis man vil udvikle sig. Og jeg har fuld tillid til paneldeltagerne. Henrik Mølbjerg har selv meldt sig ind i Connect Denmark og håber på sigt at få overskud til at sidde med i et springboardpanel og give sine egne erfaringer videre.