Fremragende værk

"Manden der ville vise verden"

Et hjørne af fædrelandet. I 1837 udgav franske kartografer det komplette atlas til "Précis de la Géographie Universelle". Udsnit/foto: Per Pilekjær

Et hjørne af fædrelandet. I 1837 udgav franske kartografer det komplette atlas til "Précis de la Géographie Universelle". Udsnit/foto: Per Pilekjær

Hvordan klemmer man oplysningstiden ned i et par avisspalter? Over 400 sider går det nemmere, omend emnet end ikke her er udtømt. Bjørn Bredal har en universitetsgrad i fransk og har i mange år jobbet som journalist. Hans forudsætninger for at skrive en bog om den periode kan man derfor ikke klage over, al den stund oplysningstiden har en væsentlig del af - for ikke blot at sige sine rødder i Frankrig. Det er derfor en sand fornøjelse at læse hans seneste bog, "Manden der ville vise verden". "Vise verden" - vise andre verden eller vise verden, hvem eller hvad han er for en? Han blev født i Thy, på herregården Ulstrup, som søn af en absolut konge- og autoritetstro justitsråd. Men sønnen, der som 14-årig blev sendt til København for at studere, Malthe Conrad Bruun hed han, praktiserede fra dag et i hovedstaden kritisk tænkning, satte sig op mod tidens autoriteter. Der kunne sagtens i knægten være en trang til ungdomsoprør, men den første tolkning - vise andre verden - lyder nok så umiddelbar. Hans verdensberømmelse begrundes i hans enorme bogværk "Précis de la Géographie Universelle", "Grundrids af den universelle geografi". Dette værk skrev han i Paris under navnet Malte-Brun. Hans historie er spændende, og Bjørn Bredal giver med sin elokvente stil, humoristiske anstrøg og solide kendskab til perioden læseren en herlig oplevelse. Periodens danske højdepunkter er for dem, der har hørt efter i historietimerne, landboreformerne. Især nok det element, der i 1788 betød stavnsbåndets afskaffelse. 1790'erne var præget af økonomisk vækst, men alt det dejlige blev brutalt afbrudt af krigene, bombardementet af København og alt det der. Regulær deroute indtil statsbankerotten i 1813 gav stødet til ny fremgang og guldalder. Nok om det. Vi skal dog lige have med, at Christian VII's livlæge, den bekendte Struensee, blandt sine mange initiativer også introducerede ytringsfriheden. Det fik stor betydning for vores unge helt, Malthe Bruun fra Thy. Ham forekom det nemlig, at der var en skrigende diskrepans mellem enevældens ord og dens handlinger. Så det begyndte han allerede i teenage- og 20-årsalderen at skrive om i adskillige flyveskrifter, tidsskrifter med revolutionært indhold og særegne navne. For nu at gøre det kort: Den sindssyge kong Christians søn, kronprinsen, ville ikke finde sig i kritik af den enevældige monark og udstedte i september 1799 "Trykkefrihedsforordningen", hvilket ganske enkelt er et sprogligt svindelnummer. Censuren blev genindført. Malthe Bruun kritiserede heftigt også den sag og blev, som det hed i dommen, på grund af "Supplikantens unge Alder" ikke dødsdømt, men landsforvist og frataget sin indfødsret, som var indført for at undgå en ny Struensee. Men den lyshårede yngling med hårpisk undslap til Paris, hvor han selvfølgelig blev betaget af de smukke pariserinder. Vigtigst var dog den franske revolution og menneskerettighedserklæringen. Ironisk nok ankom han cirka samtidig med Napoleon Bonaparte, der gjorde sig til kejser. Ikke just den samfundsform, der bekom thyboen, som nu brugte sin tid på geografistudier og blev så berømt, at en lærebog i geografi i et århundrede blot kaldtes en "malte-brun". Han sled sig op og døde, som Bredal formulerer det, "på grænsen til bind syv". Men jeg må stoppe her. Det er en fremragende bog. Malthe Bruun er hovedpersonen og som sådan interessant ud over al måde, men han er også et "påskud" til en bred fortælling om regeringers meningstyranni, oplysningstiden, den fædrelandsløses drøm, om mennesket i verden og ikke mindst: hvor går grænsen for den uindskrænkede ytringsfrihed? Fremragende, fremragende, fremragende. Jeg læser den igen. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk Bjørn Bredal: "Manden der ville vise verden. Malthe Conrad Bruun & Malte-Brun" 425 sider, ill. med kort, 200 kr. Gyldendal