EMNER

Fremskridt for demokratiet

Lissabon-traktaten indeholder fremskridt for demokratiet i EU, idet Unionens demokratiske principper samles og synliggøres i et nyt afsnit i traktaten, samtidigt med, at værdigrundlaget og målsætningerne moderniseres.

I forhold til det nuværende traktatgrundlag tilføjes værdier som menneskelig værdighed, ligestilling og rettigheder for personer, der tilhører minoriteter, og videre tilføjes det, at det fælles værdigrundlag gælder i et samfund der er præget af mangfoldighed, ikke forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem mænd og kvinder. Ligeledes skal lande der søger om optagelse i EU leve op til værdierne for at blive medlem, og den nuværende adgang til at suspendere nogle rettigheder for et medlemsland der krænker de demokratiske principper vil også få en ny og skærpet tilpasning med Lissabon-traktaten. Det overordnede mål med Lissabon-traktaten er at fremme freden, og som nævnt EU’s værdier og befolkningens velfærd, og dertil kommer bl.a. etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et arbejde der er påbegyndt med et udkast til et nyt program, kaldet ”Stockholm-programmet”, der skal afløse det nuværende Haag program, og videreførelse af et indre marked der skal baseres på økonomisk vækst og prisstabilitet og videreførelsen af en social markedsøkonomi med en høj konkurrenceevne, og endvidere skal EU arbejde for en økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig udvikling af jorden, fri og fair handel mv. Lissabon-traktaten styrker beslutningsdygtigheden og handlekraften i det udvidede EU, og med traktaten effektiviseres samarbejdet særligt gennem en række institutionelle ændringer og med nye beslutningsprocedurer, og fremhæver som nævnt de demokratiske grundværdier, og endelig fremmer traktaten EU’s muligheder for at kunne optræde sammenhængende udadtil, og får derved bedre vilkår for at kunne påtage sig et større globalt ansvar og bidrage til en fredelig og mere retfærdig verdensorden.