Fremsynet kongres

Det har været en fornøjelse at følge den socialdemokratiske kongres i Aalborg.

Stemningen var positiv, troen på egen politik stor og kampgejsten større end længe set. Ingen tvivl om, at Socialdemokratiet igen udgør et reelt alternativ til den borgerlige regering. På kongressen var hovedtemaet uddannelsespolitik. Der blev vedtaget et fremsynet uddannelsesprogram, som ligger vægt på uddannelse til alle. Samtidig blev det slået fast med syvtommersøm, at stor faglighed i alle dele af uddannelsessystemet er en hjørnesten i Socialdemokratiets politik. Det var en vigtig og nødvendig markering. Uddannelse til alle kan nemlig kun blive til virkelighed, hvis alle børn, unge og voksne møder uddannelser, som giver stor faglig ballast. Tidligere tiders tro på elevernes egen læring er erstattet af en sund tro på, at lærerne rent faktisk har en faglighed, som er nødvendig, hvis elevernes og de studerendes evner skal have mulighed for at blomstre. Børn fra hjem med bugnende bogreoler skal i mange tilfælde nok klare sig uanset hvad. Derimod har børn fra ikke boglige hjem ofte godt at en støttende hånd og nogenlunde faste rammer for undervisningen. Det gælder i høj grad elever med etnisk minoritetsbaggrund. Ikke mindst derfor er det nye uddannelsesprogram et godt skridt i retning af et Danmark, hvor alle kan få chancen for at udnytte deres potentiale.