Aalborg

Fremtid eller ej i et humanistisk studium

AALBORG: Skal man tro medierne og den gængse opfattelse, er der ikke meget fremtid i at tage en humanistisk uddannelse på universiteterne. Men hvordan er situationen rent faktisk? Det vil blive diskuteret, når Erhvervsudvalget for Dansk inviterer til erhvervsdag på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3 i Aalborg Øst. Arrangementet foregår i overmorgen, torsdag eftermiddag, og for at få et nuanceret billede af den aktuelle situation har universitetet blandt andet indbudt forskningschef Charlotte Rønhoff fra Dansk Industri og direktør Lone Smetana fra AM Production til at fortælle om deres erfaringer med humanistiske kandidater. Dem uddanner Aalborg Universitet hvert år cirka 230 af, og flere mener, at det er for mange. For eksempel hed det i Politiken 1. december sidste år, at "faktisk er der ikke meget vundet for hverken den enkelte eller samfundet ved at uddanne en humanist sammenlignet med for eksempel en smed". Dén type udsagn vil erhvervsudvalget gerne høre oplægsholdernes mening om. Blandt andet har man bedt dem fortælle, om kandidaterne besidder de kompetencer, som aftagerne efterspørger. Og om der er forskel på kandidater fra Aalborg Universitet og kandidater fra andre universiteter. Udover de to nævnte kommer der også indlæg fra konsulent Karin Rose Kolding, Magistrenes Arbejdsløshedskasse, og fra dekan Ole Prehn, Aalborg Universitet. -junk