Fremtid for folkeskolen?

Jammerbugt er en kommune med en storslået og dejlig natur. Det kan vist ikke fremhæves for tit.

Ulla Schønberg
Skolevæsen 7. oktober 2008 06:00

Men al den natur rundt om os betyder, at vi ikke bor så tæt på hinanden som i mange andre kommuner. Vi bor ude på landet og i små landsbyer eller lidt større byer. Udviklingen/afviklingen i landbruget og afvikling af mange små erhverv i landsbyerne har betydet, at tilknytningen til mange små samfund nu alene udgøres af bolig og skole/børneinstitution med tilhørende kulturtilbud. Ude i de små samfund ligger små og mellemstore skoler, som for manges vedkommende blev bygget for ca. 50 år siden - til afløsning for endnu mindre skoler. Dengang var der gang i både arbejdet og børnefødslerne. I dag er der kun skolen tilbage. Og den har det hårdt. Bygningerne har slet ikke været igennem samme ombygnings- og istandsættelsesbølge som privatboligerne; de står nedslidte og gammeldags. Indholdet, dvs. lærere og skoleledere, har arbejdet hårdt for at følge med tidens krav om udvikling i pædagogik, læreplaner, udviklingsplaner, evalueringer etc. Og i lang tid er det gået godt. Men gentagne økonomiske nedskæringer har efterhånden lagt så hårdt pres på skolerne, at mange skoleledere har valgt at sige stop. Og det har været svært – nogle steder umuligt at få ansat nye. I planstrategi for kommunen fra 2007 er et af tre udvalgte temaer, at ”kompetenceniveauet hæves”. Ligeledes har man brugt resurser på at udarbejde en skolepolitik med fine ord og visioner. Det lyder jo alt sammen fint nok i teorien og på papiret. Men virkeligheden ude i skolerne er mange steder den, at det kan være svært nok at få enderne til at hænge sammen: F.eks. kan man som lærer opleve, at materialekontoen er opbrugt i løbet af årets første måneder. Eller man må som lærer klare vikararbejdet i en anden klasse samtidig med, at man selv har undervisning – vel at mærke store klasser med over 20 børn i hver. Eller man er børnehaveklasselærer for 28 børn - alene - bortset fra en medhjælper otte timer om ugen. Tre eksempler på effekten af nedskæringer på skoleområdet i vores kommune. I de kommende budgetudspil er der lagt op til yderligere besparelser. I avisen varsles der først en besparelse på over 5,5 mio. kr. Men senere beroliger borgmesteren med, at man måske ikke behøver at skære helt så hårdt. – Så skulle vi måske være lettede og glade? – Det er vi ikke! I stedet for at spare på folkeskolen skulle der tilføres flere midler! Venter man længe nok, kan det være, at skolerne giver op og lukker sig selv. Det ville måske være bekvemt? Jeg ved godt, at det er regeringen og Dansk Folkeparti, som lægger de økonomiske begrænsninger med servicerammeloft og skattestop. Bestemmelser, som nu hindrer en anstændig ældrepleje, børnepasning og skoledrift. Synes det kommunale flertal, at det er i orden? Vi kan i længden ikke klare alt med at rose vores dejlige natur. Der må handling til. Af Ulla Schønberg,Møllevejen 53, Fjerritslev formand for SF Jammerbugt

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...