Fremtid: Køle- eller frostmad ud til ældre

Flertal i socialudvalget i Jammerbugt Kommune afviser ordning med varm, frisklavet mad kørt ud hver dag

Det er slut med varmholdt, udbragt mad, hvis flertallet i socialudvalget får medhold i ønsket om køle- eller frostmad til de ældre. foto: jens morten

Det er slut med varmholdt, udbragt mad, hvis flertallet i socialudvalget får medhold i ønsket om køle- eller frostmad til de ældre. foto: jens morten

JAMMERBUGT:De ældre medborgere i Fjerritslev og Brovst kommuner, som er vant til at få varm mad bragt ud hver dag på kommunens regning, må indstille sig på nye tider. Det er der i hvert fald meget stor sandsynlighed for, efter at et flertal i socialudvalget i Jammerbugt Kommune har diskuteret den fremtidige madservice i storkommunen. - Vi indstiller til sammenlægningsudvalget, at der arbejdes videre med en model for udbragt kølemad og en model for udbragt frostmad, oplyser udvalgsformand Eva Rytter (S). - Hvis vi skulle gå ind for en model med varm mad ud hver dag i hele området, vil det kræve mere kørsel og derfor flere biler og chauffører, og de penge skulle vi så finde et andet sted. - Men det er vigtigt at fastslå, at det er en indstilling, Der er ikke noget afgjort endnu, understreger hun. Som det er nu, får borgerne i Aabybro kølemad bragt ud tre gange om ugen og i Pandrup køres frostmad ud til syv dage en gang om ugen. - Vi har ikke lagt os fast på intervallet, men med frostmad kan det både være længere og kortere. Og ud fra undersøgelser andre steder kan vi se, at der ikke opleves den store kvalitetsforskel på køle- og frostmad, tilføjer hun. Udvalget har ikke diskuteret strukturen i madlavningen, altså om der skal være et eller flere køkkener, om plejehjemmene selv skal varme maden op, hvor køkkendriften skal ledes fra, og i hvilken udstrækning der skal flyttes peronale mellem køkkenerne. - Det eneste, der ligger fast, er at der i fremtiden bliver en leder i stedet for som nu fire. Eva Rytter oplyser, at de to modeller med frost og køl kommer ud til høring i ældrerådene, inden sammenlægningsudvalget tager stilling til, hvordan fremtidens madservice skal være. - Der kan jo også ske det, at et flertal i sammenlægningsudvalget giver os besked om at tage sagen tilbage og finde penge til at bringe varm mad ud hver dag. I hvert fald er jeg temmelig sikker på, at der bliver diskussion om måden at gøre det på, alene af den grund, at vi er uenige i udvalget.