Fremtiden er efter rygende dagplejere

Der må ryges i dagplejehjem udenfor arbejdstid, men forbud indgår i byrådets overvejelser til sundhedspolitik

Poul Christoffersen
Dagplejere i Hjørring Kommune strejkede i to dage for at blive hørt. Det blev de. Arkivfoto: Bent Jakobsen
Børnepasning 1. november 2007 05:00

HJØRRING: Hjørring Kommune har fået en røgpolitik, der på de fleste områder er strammere end det loven foreskriver. Kun for dagplejere gælder foreløbig kun minimumskravene. Efter vedtagelsen i byrådet må de fortsat ryge i rum, hvor dagplejebørnene ikke opholder sig, når børnene er hentet af deres forældre. I arbejdstiden skal dagplejehjem være totalt røgfrit, og flere forudså på mødet, at særreglen for dagplejere ad åre vil forsvinde. - Fremtiden er efter os. Man kan forvente en ekspropriation af hjemmene udover det, man allerede har gjort. Der ligger også sundhedspolitik i det her, og fremover forventer jeg det aspekt får betydning og kommer ind i overvejelser om rekruttering af nye medarbejdere til dagplejen. Personligt er jeg enig i, at man godt ku¿ ha¿ flyttet overliggeren på det område højere op, sagde formand Ole Albæk (UP). På samme linje var Karl Bornhøft (SF), som i økonomiudvalget havde stemt imod flertallet, der gik ind for at ændre på hovedMEDudvalgets indstilling og imødegik de massive ønsker fra dagplejerne om at lægge sig på lovens minimumskrav. - Jeg har respekt for, at det er en svær situation, og at røg skiller vandene. Men vi har sat nogle medarbejdere til at lave en politik på området, som går ud på at skabe røgfrie miljøer uden at blive udsat for passiv rygning nogen steder. Det er direkte sundhedsskadeligt at blive udsat for det. Det er ufatteligt veldokumenteret, sagde han. Karl Bornhøft trak derefter frem, at de sundhedsskadelige stoffer spreder sig til andre rum og lægger sig på gulvet, hvor børnene færdes. - I siger det er et indgreb i det enkelte menneskes frihed. Er børn ikke mennesker?, spurgte han. Modsat opfordrede Jens Broen (C) til ikke at være efter dagplejerne: - Nogle gange går man lidt over gevind om passiv rygning. Det minder om den hysteri, der var om asbestplader. Bare der var et hul til en lampe, sku¿ de rives ned. Det var lidt ude på overdrevet. Jeg er enig i at oplægget fra hovedudvalget for en gruppe her var for restriktivt, lød hans hovedargumenter. Per Harfeld (V) trak flertallets hovedsynspunkt op: - Vi bevæger os i private hjem, der er blevet en arbejdsplads. Det er ikke rimeligt med et rygeforbud, der gælder 24 timer i døgnet alle 365 dage om året. Arne Boelt (S) ville godt lade dette forbud gælde for nyansatte dagplejere allerede nu, men accepterede, at det er der ikke flertal for og støttede derfor økonomiudvalgets indstilling. Som den eneste talte Jens Chr. Larsen (UP) imod, at hovedMED-udvalget havde strammet loven om røgfrie miljøer en ekstra tand i de kommunale bygninger - Det bliver nu forbudt at ryge indendørs i kommunale lokaler. Der er investeret millioner i rygerum, hvor kun os rygere kommer. Der er fundet en masse fornuftige løsninger, og nu siger I at dem må vi ikke bruge mere. Lad det dog være op til lokale beslutninger, hvis det ikke generer nogen. Man forbyder og straffer sig frem. Hver er de næste? Overvægtige, øldrikkere og vinnydere, sagde han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...