EMNER

Fremtiden er en udfordring

Vesthimmerlandske landmænd føler sig ikke truet af nye vilkår

AARS:Fremtiden er ikke en trussel. Næh nok ændrer rammerne sig for de danske landmænd og ikke altid til det nemmere. Men i hvert fald i Vesthimmerland ser landmændene det snarere som en udfordring end som en trussel mod levebrødet. Det fremgik af det debatmøde om fremtiden, som Vesthimmerlands Landboforening forleden var vært for. Næsten 100 deltog i mødet om fremtidens strategi. - Bestyrelsen fik nogle særdeles gode tilbagemeldinger, som vi kan arbejde videre med, forsikrer landboforeningens formand Torben Myrup. Interessen og diskussionslysten luner og samtidig er formanden tilfreds med den generelt store opbakning til bestyrelsens beslutninger. Det gælder også omkring det seneste fusionstilbud. - Generelt var meldingen fra debatmødet, at det var en udmærket beslutning, vi tog i bestyrelsen, da vi takkede nej til fusion med Aalborg og Hobro. Tilfredsheden med rådgivningen viste sig også til at tage at føle på. Og den bliver fortsat udviklet lovede Torben Myrup på debatmødet. - Vores rådgivning på Landbocentret i Aars står faktisk temmelig stærk med flere nyansættelser og mange nye tiltag og opgaver. Samtidig har den ikke en gang et år gamle organisering af rådgivningen allerede vist sit værd: Der er betydelig større helhed i rådgivningen til landmændene og samarbejde på tværs af centrets to afdelinger, nemlig Økonomi og Ejendomsforhold og Arealforvaltning og husdyrproduktion, påpeger han og tilføjer: - Moderne landbrugsproduktion handler jo ikke kun om fodring af en gris eller ko, dyrkning af hvede eller græs. Det handler om at drive en virksomhed inden for nogle stramme rammevilkår, f.eks. miljøforhold, generationsskifte, skatteforhold, strategiudvikling m.m. Det er områder, vi har meget godt fat i her i Vesthimmerland, og endda har øget inden for de sidste par år med nyansættelser.