Fremtiden flyver lige om hjørnet

Fremtidsforsker gav lokale virksomhedsledere i Hjørring Kommune noget at tænke over.

Fremtiden er på spil i Hjørring Kommune.

Fremtiden er på spil i Hjørring Kommune.

- Krisen sætter tryk på forandring, og rigtig mange eksperter forudser, at der kommer til at gå hurtigt. Men med produktudvikling og innovation er der mange globale nicher, hvor Danmark har muligheder for at klare sig i konkurrencen om fremtidens markeder. Det siger fremtidsforsker Niels Bøttger-Rasmussen, Instituttet for Fremtidsforskning (IFF). Forleden holdt han et foredrag hos Nord Energi, hvor ca. 60 erhvervsledere fra Hjørring Kommunes område fik noget at tænke over, og måske også inspiration til at løfte markedsføringshorisonten ud over det lokale område. Temaet for fremtidsforskeren var Veje ud af krisen. - Vi er nu nået det 4. år i krisen, og nogle siger vi kun er halvvejs gennem den. Det kan stadig gå rigtig galt, fordi der løber nogle trusler i horisonten for Danmark. Gennem de sidste 10 år har vi mistet 15 procent i konkurrenceevne og produktiviteten falder. Vi har 100 milliarder i overskud på betalingsbalancen, men de 60 fra oliepengene kan vi ikke regne med at beholde, sagde Niels Bøttger-Rasmussen. Blik mod nye økonomier Han er ikke i tvivl om, hvor danske virksomheder, og herunder nordjyske, skal vende blikket hen: - To tredjedele af væksten frem til 2030 kommer fra nye vækstøkonomier. Det er også der vi skal ud og finde de nye kunder. De vil gerne købe nogle af vores varer. Hjørring og andre nordjyske kommuner bliver af bl.a. politikere på Christiansborg i København betragter som en del af Udkantsdanmark, men hele Danmark er ifølge fremtidsforskeren på vej til at blive en udkant: - Før blev den vestlige og europæiske økonomi betragtet som verdens center, men centrum flytter mod øst, og selvfølgelig skal vi til at tage andre briller på, når vi kigger ud i verdenen. Til de nye vækstøkonomier hører Brasilien, Rusland, Indien og Kina (BRIK-landene), som er kommet fantastisk op i gear. Netværke Niels Bøttger-Rasmussen anbefaler virksomhedsledere i højere grad at etablere netværk for at nå kunderne. - Der er mange, som kreative og skabende, og der skabes mange virksomheder. Men det er svært at få dem ud over rampen. Der er brugs for andres kompetencer til at komme videre. - Det er også vigtigt, at store virksomheder støtter deres egne dygtige folk, der gerne vil i gang med at udvikle noget. Måske outsourcer dem i en periode i et lille firma, og derefter tager dem ind igen, udtalte Niels Bøttger-Rasmussen og understregede: - Nogle af dem, der har størst succes, er dem, der er startet i en større virksomhed. Hos IFF ser man flere brancher med muligheder for vækst. Det gælder indenfor klima, miljø og energi. Dernæst med livstilsprodukter indenfor fødevarer, bolig, design, mode og oplevelser/turisme. Desuden med digitalisering, ældre/handicap teknologi og sikkerhed. - Der er fem drivkræfter, som fører til at vi får mere cleantech og energonomics. Klimaproblemer med mere CO2, ønske om større uafhængighed af slyngelstater, et vækstscenarie med oliepris på 150 USD pr. tønde, behovet for vækstdrivere og presset på skatter, udtalte fremtidsforskeren. Desuden trak han turisme frem som en branche med potentiale for vækst. - Behovet for oplevelser vil stige. Hjørrings erhvervsdirektør Bo Geertsen mente efterfølgende, at foredraget har givet tilhørerne noget at tænke over. En af dem udtrykte sig på denne måde: - Jeg fik nok nogle små ting, som jeg kunne tage med. Og der sikkert også nogle tendenser, som man kan bruge. Men ellers var det meste af foredraget højt oppe, udtalte Martin Mikaelsen, Safetrack.