Fremtiden for dansk folkeskole

ANSVAR Hvad er en Folkeskole? I følge Nudansk Ordbog "En kommunal skole for børn og unge mellem børnehaveklassen og 10.klasse."

Der står desværre ingen opskrift på, hvordan vi bygger en skole, hvor vores børn og børnebørn både kan føle sig til rette og samtidig opnår basale færdigheder, som skal hjælpe dem gennem livet. Før valgkampen blev skudt i gang igen, udkom den nu berømte PISA-rapport, hvori der blandt andet stod, at danske folkeskoleelever halter bagefter børn i Europa, når det gælder blandt andet læsefærdigheder. Dette medfører desuden, at der er unge mennesker, som får svært ved at klare sig i samfundet, når de har problemer med så grundlæggende færdigheder som at kunne læse. Under valgkampen kom der forskellige forslag til løsning af problemet, deriblandt flere tests, hvilket venstrefløjen satte sig stærkt imod, selvom den ikke har en løsning på problemet. Hvis man skal forstå, hvad der er galt med folkeskolen, skal man også inddrage det ideal, som har defineret skolen de sidste mange årtier, nemlig at alle skal være ens. I den nuværende danske folkeskole er der ikke plads til at være anderledes, alle skal være normale. Det vil sige, ingen må kaldes kloge eller dumme, da det at bruge sådanne ord simpelthen er tabu i folkeskolen. Dette medfører desværre, at flere og flere forældre, som ikke føler at undervisningsniveauet i folkeskolen er tilstrækkeligt, vælger at flytte deres barn til en privatskole. Man kan fristes til at sige, at det er rotterne, som er ved at forlade en synkende skude. Først bør der ses på, hvilken rolle læreren skal spille i den moderne folkeskole. Skal han eller hun fungere som både formidler af viden og opdrager? Her vil jeg klart sige, at det er vigtigt, at læreren får lov til fungere som det, de er uddannet til, nemlig som formidler af viden og ikke som opdrager, hvilket helt og aldeles er forældrenes opgave. Det er dog desværre sådan, at læreren må spilde dyrebar undervisningstid på grund af, at flere og flere forældre giver pokker i, om deres børn kommer umotiveret og dårlig forberedt i skole. Derfor er det ikke lærernes skyld, at flere og flere børn har problemer med basale boglige færdigheder, men forældrene som løber fra deres ansvar. Endvidere bør det nævnes, at flere forældre udenfor ferierne vælger at tage deres børn ud af skole i en uge eller fjorten dage for at tage på charterferie til Sydeuropa, og så derefter at holde læreren til ansvar, hvis deres barn ikke formår at følge med i undervisningen, når de kommer hjem fra ferie. Til de forældre der gør det spørger jeg: på Jeres arbejde går I også ind til Jeres arbejdsgiver og siger: Nu tager jeg på en charterferie til Spanien i næste uge? Hvis vi skal få folkeskolen til at fungere igen, må partierne udarbejde en køreplan for, hvordan vi skal fremtidssikre folkeskole ind i det enogtyvende århundrede. Første skridt er, at alle begynder at tage problemet seriøst og holde op med at skyde skylden på hinanden. Hvis dette ikke sker, så forsætter den negative udvikling og til sidst ender vi med en folkeskole, hvor der kun går stærkt ressourcekrævende børn, idet forældrene til de velfungerende børn vælger en privatskole frem for folkeskolen, hvilket den seneste fremgang af antallet af nystartede privatskoler viser. ] Mads Frederik Toft, Ingeborg Skeels Vej 27, Dronninglund, er stud.mag.,