Fremtiden for de små skoler er dyster

Niels Egelund forudser færre små skoler, men forskning viser, at det i de fleste tilfælde er godt for eleverne

REBILD:De små skolers fremtid er truet. Op til valget afventer politikerne med tøvende udmeldinger, men på længere sigt vil faglige og økonomiske interesser trække i retning af flere lukninger. Det mener professor ved Danmarks Pædagogiske, Niels Egelund, der peger på flere årsager til den dystre fremtid. - I dag bliver mange af de små skoler på under 150 elever holdt i live at politikere, der tidligere er gået til valg på at holde liv i de små skoler. Men i de nye byråd vil der blive færre politikere, og de lokale interesser vil ikke være til stede på samme niveau. Og det vil påvirke de små skolers fremtid, forudser Niels Egelund, der netop nu er aktuel med en ny bog, der hedder 'Skolenedlæggelse - hvilken betydning har det for lokalsamfundet?' I bogen har han sammen med sin kollega, Helen Laustsen, undersøgt byer, hvor skoler er lukket i perioden fra 1990 til 1999. Resultatet fra undersøgelserne peger på, at skole lukninger i sig selv ikke er årsag til, at lokalsamfund går i stå. Mange af byerne er allerede på vej til affolkning og stilstand inden skolen lukker. Men ud over lokalsamfundets interesser, har Egelund også fokuseret på ændringerne af elevernes pædagogiske forhold, når en skole lukker, og eleverne bliver nødt til at skifte skole. - Faktisk viser det sig, at der er flere pædagogiske og faglige fordele ved at lukke de små skoler, og flytte eleverne til en større skole. - Det kan være svært for den lille skole at give en tidssvarende undervisning i for eksempel tysk, fransk og fysik og kemi, siger Niels Egelund og uddyber sine konklusioner: - Når lærerantallet kommer under de 15, så vil jeg vurdere, at det faglige miljø er for tyndt. Der vil ikke foregå den nødvendige sparring og dynamsike udvikling mellem lærerne i fagteam, siger Niels Egelund. I øvrigt mener Egelund også, at klasser med under 15 elever giver problemer i forhold til de sociale forhold mellem eleverne. Ingen forringelse Niels Egelund er klar over, at mange forældre er nervøse for, at deres børn vil opleve en forringelse af deres skolegang, hvis de skal gå i en større skole med flere kammerater. Men ifølge forskningen så er børnene som regel glade for at flytte til en større skole. - Børnene fra de små skoler synes, det er spændende at møde nye kammerater. Og samtidig vil de måske også opleve, at lærerne er bedre, forklarer Niels Egelund og hentyder til en anden undersøgelse fra 80'erne, hvor man interviewede flere børn efter et skift til en større skole. Desuden fremhæver professoren, at der i de små skoler kan være en skæv kønsfordeling, og at der kan mangle kammerater at spejle sig i. Niels Egelund har da også en anden vigtig pointe at fremhæve. En pointe der kan give lidt tryghed for forældrene til børn i de små og lukningstruede skoler. - Vores undersøgelser viser, at der i dynamiske og velfungerende lokalsamfund hurtigt vil opstå friskoler, når kommuneskolen er lukket. Og det ender som regel som en udmærket løsning, forklarer Niels Egelund og siger samtidig, at friskoler med et lavt fagligt niveau ikke vil kunne bestå ret længe.