Fremtiden for isbrydere og miljøskibe er på vej

Inden for de kommende uger ventes et udspil fra Forsvarskommandoen om fremtiden for de aldrende statsisbrydere og ditto miljøskibe.

Udspillet kommer i sammenhæng med øvrige indstillinger til politikerne forud for det kommende forsvarsforlig, oplyser Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens fagstab lader via presseofficer, major Torben Kjeldsen, meddele, at Forsvarskommandoen undersøger mulighederne for at opretholde de nuværende havmiljø- og isbrydningskapaciteter. - Undersøgelsen omfatter to væsens forskellige løsningsmodeller, nemlig levetidsforlængelse af de nuværende kapaciteter eller udlicitering af hele eller dele af opgavekomplekset, oplyser Torben Kjeldsen. Indtil der er kommet en indstilling til det politiske lag, er det ikke muligt at få oplyst, om undersøgelsen er ved at være færdig og hvad rapporten i så fald konkluderer. - Men undersøgelsens modeller er overordnet betragtet principielt gennemførlige, idet der dog knytter sig fordele og ulemper til henholdsvis levetidsforlængelse af de nuværende skibe eller udlicitering helt eller delvist af opgaverne, fremhæver Torben Kjeldsen. Der har tidligere været talt om nye flerformålsskibe, der både kan løse havmiljøopgaver og bryde is, men om skibsnybygninger overhovedet indgår i undersøgelsen er uvist. De to største statsisbrydere, Danbjørn og Isbjørn, er næsten 45 år gamle, fra 1965-66, mens den mindre Thorbjørn er fra 1980. Alle skibene har base i Frederikshavn. Miljøskibet Gunnar Thorson, der sammen med den noget mindre Mette Miljø, blev udstationeret i Frederikshavn fra sidste efterår, samt søsterskibet Gunnar Seidenfaden, er 28-29 år gamle, og vurderes til i 2014 ikke at kunne mere uden en bekostelig levetidsforlængelse.