Fremtiden fortsat uvis

Den mere langsigtede fremtids problemer for muslingefiskeriet i Limfjorden vil ikke blive løst med en dispensation stil at fange østers til den forestående østersfestival.

Fødevarer 29. september 2011 11:30

Sagen er, at den største og vigtigste del af muslingefiskernes fangstområder kan ende som permanent lukket vand for dem: de store naturbeskyttede områder i Løgstør og Lovns bredninger, Natura 2000-områderne. EU-Kommissionen har på baggrund af en anmeldelse fra Danmarks Naturfredningsforening truet danmark med en retssag for helt at få stoppet muslingefiskeriet i områderne. I oktober sidste år kom en såkaldt åbningsskrivelse til den daværende danske regering. Den svarede afvisende på skrivelsen, og siden har der ikke været reaktioner fra EU-Kommissionen. Som fødevareordfører i et nyt regeringsparti er det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) ikke indstillet på et forbud, men på regulering. - Jeg synes, vi skal give fiskerne lov at fange de muslinger og østers, som de har gjort hidtil. Men der skal sandsynligvis være nogle restriktioner i forhold til østers, fordi der er færre af dem end før, og så skal der udvikles noget mere skånsomt fiskegrej, og vi skal vi have dokumentation for, hvad der sker, når man slæber fangstredskaberne hen over bunden o.s.v., siger han. Da skrivelsen fra EU kom sidste år, erklærede Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov, at natur og miljø er vigtigere end fiskeriet, men Bjarne Laustsen ser mere afbalanceret på sagen. Men der er ikke kommet nogen reaktion fra EU på det danske svar. - Indtil EU har fastslået, at der ikke må foregå nogen aktivitet i områderne, mener jeg, at vi skal sige ja. Og i øvrigt kan man da ikke bare nedlægge et erhverv fra den ene dag til den anden. Det vil være ekspropriation, siger han. Nej til kvotebaroner Omkring 44 fiskere lever af muslingefiskeri i Limfjorden. Bjarne Laustsen glæder sig over, at det er lykkedes at finde en løsning på det gamle problem med manglende mulighed for at overdrage kvoterne til andre. - Nu kan man lægge kvoter sammen, samtidig med, at det er lykkedes at undgå dét,. vi har oplevet i det øvrige fiskeri: at kvotebaroner sætter sig på det hele. - Man kan kun eje to licenser. Uden den begrænsning ville alle rettighederne til at fange muslinger i Limfjorden ende med at blive købt af en bagmand i Skotland eller Norge, og så vil det lokale engagement og opbakningen til fiskeriet forsvinde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...