Ungdomsuddannelser

Fremtiden har fået et andet perspektiv for dømte Vrå-drenge

Det er et stort system, der vækkes, når unge under 18 år bryder loven. Politiet, de sociale myndigheder og Kriminalforsorgen har helt faste regler

En nat i maj slog det klik for tre dren­ge. De brænd­te Vrå Hal­len ned. Sam­ti­dig fik dren­ge­ne og de­res fa­mi­li­er kon­takt med et stort, of­fent­ligt sy­stem, som både va­re­ta­ger dren­ge­nes nu­tid, frem­tid og straf­fer dem.                    Foto: Per Ko­lind

En nat i maj slog det klik for tre dren­ge. De brænd­te Vrå Hal­len ned. Sam­ti­dig fik dren­ge­ne og de­res fa­mi­li­er kon­takt med et stort, of­fent­ligt sy­stem, som både va­re­ta­ger dren­ge­nes nu­tid, frem­tid og straf­fer dem. Foto: Per Ko­lind

VENDSYSSEL:Søndag 14. maj blev en dag, der sent vil blive glemt i Vrå. Det var den dag, byens hal og samlingssted brændte ned, og hvor mistankerne helt fra morgenstunden føg rundt i byen. For det var jo nok nogle af de unge, der havde lavet ballade andre steder i byen, som stod bag, mente ”man” - men hvem var det nu lige, de var, drengene. Resultatet er i dag kendt. Tre drenge, som dengang var 16, 16, og 17 år blev anholdt og sigtet for branden og de mange andre kriminelle ting, de havde lavet rundt om i byen i løbet af natten. I alt forvoldte drengene skader for over 40 mio. kr. Og for et par uger siden fik de deres dom, som lød på to års ubetinget fængsel. Den dom mente drengene og deres forsvarere var alt for hård, og ankede på stedet til Landsretten for at få den gjort mindre. Anklagemyndigheden har omvendt også anket dommen for at få en hårdere straf til drengene - med udgangspunkt i de store ødelæggelser, de har forvoldt. Mange instanser Siden anholdelsen har drengene og deres familier været i kontakt med socialforvaltningen i deres kommune, med politiet, Kriminalforsorgen, diverse advokater og både arresthus og ungdomsinstitutioner. De mange instanser hverkan må eller vil udtale sig om den konkrete sag - men vil gerne fortælle i generelle vendinger om, hvad der sker, når et ungt menneske kommer i konflikt med loven. Venlige og sociale drenge De tre drenge har ikke tidligere været i politiets søgelys, og det fremgik da også af retssagen, at der var tale om tre venlige og sociale drenge, som egentlig ikke var ude på ballade. Siden drengene blev anholdt i slutningen af maj, har de siddet i varetægtsfængsel på ungdomsinstitutioner. Her har man lavet en beskrivelse af drengene, og fælles er, at de beskribes som samarbejdsvillige og indstillede på at komme videre med livet. En af drengene går på Teknisk Skole i Aalborg, og vil gerne videre med dette, mens de to andre, som var i færd med at afslutte 9. klasse på Vrå Skole, har planer om henholdsvis handelsskole og produktionsskole. Men foreløbig sidder drengene stadig på ungdomsinstitutioner, hvor de afventer Landsrettens endelige dom. Først når den er faldet, kan de begynde at kigge på fremtiden - sammen med deres familier og socialforvaltningen.