Fremtiden på spil

Det er fremtiden for Blokhus og Hune, der er på spil.

Onsdag aften klokken 19.30 er der indkaldt til stormøde på Hune Friskole, hvor eneste dagsorden er, om borgerne i Hune og Blokhus mener, at vores område skal have en børnehave og friskole. En arbejdsgruppe bestående af forældre fra børnehave og skole og en gruppe lokale borgere arbejder intenst på at bevare de to institutioner i Hune og nu skal borgerne høres om det er den vej, vi alle vil. Vi i arbejdsgruppen kan slet ikke se det her dynamiske område uden en skole og en børnehave. Det er afgørende for udvikling, bosætning og det lokale sammenhold, men hvad ønsker borgerne i Hune og Blokhus. Arbejdsgruppen frygter de konsekvenser det vil få, hvis børnehave og skole lukker. Og det er ikke kun børnefamilierne her og nu, der kan bære det ansvar. Alle borgere, ældre som unge, bør derfor møde op til stormødet på onsdag, så vi kan høre, hvordan borgerne ser Hune/Blokhus i fremtiden. Skal vores kommende samfund udelukkende bestå af ældre borgere eller skal der kæmpes for, at vi fortsat ønsker at børnefamilier også har lyst til at bosætte sig her i vores område? Arbejdsgruppen har ikke opgivet håbet om skole og børnehave og har brugt timer på at finde konkrete løsningsmodeller, som vi tror på. Vi skal bare vide, om området ønsker det? - Vi ved, at "skibet" er så langt nede nu, men vi tror på, at der er en vej fremad, og hvis ikke vi i fælles flok følger den vej, går skibet til grunde for evigt. Derfor håber og appellerer arbejdsgruppen til, at alle møder op til stormødet for at tage stilling til, om området ønsker skole og børnehave og de positive følger, det medfører for lokalområdet.