Fremtiden ser sort ud for elite-håndbold

Nødvendigt med nedskrivning af gælden og reduktion i renteudgifterne i BI-Håndbold

BRØNDERSLEV:For at håndbold-afdelingen i Brønderslev Idrætsforening kan drives videre, skal håndbold-afdelingen have reduceret renteudgifterne. På hovedgeneralforsamlingen oplyste formand Søren Krog Jensen, at håndbold-afdelingen har været BI's smertensbarn denne sæson - såvel sportsligt som økonomisk. Sportsligt har afdelingen måttet trække dame serie 1, såvel som herrer serie 2 og 3 ud af turneringen. - Hovedårsagen var for få spillere, idet mange spillere midt i sæsonen pludselig ikke ønskede at spille turneringshåndbold. Det er efter min mening pinligt at måtte gøre en sådan udtrækning, og det er ikke noget vi er stolte af BI, sagde Søren Krog Jensen. - Økonomisk har det også været et katastrofeår for afdelingen med et stort underskud for 2004. Der er mange grunde og forklaringer til dette underskud. Én af forklaringerne er, at man har fået oparbejdet et stort underskud og dermed en betragtelig renteudgift hvert år. Jeg mener faktisk, at det vil være umuligt at drive afdelingen videre, hvis man ikke får nedsat denne renteudgift ganske betragteligt. - Heldigvis er afdelingens bestyrelse i fuld gang med denne opgave, og jeg har stor tiltro til, at de får løst problemet ganske snart. Som et positivt element i alle afdelingens problemer nævnte Søren Krog Jensen, at afdelingen ligesom de andre afdelinger i BI har haft en meget stor tilgang af nye medlemmer. - Jeg håber det vil medvirke til, at afdelingen snart igen se fremad både sportsligt og økonomisk. Søren Krog Jensen kunne oplyse, at der mandag 2. maj er ekstra generalforsamling i håndboldafdelingenmed det ene punkt på dagsordenen at vælge en ny formand for afdellingen. Launy Andersen stoppede på generalforsamlingen forleden.