Skolevæsen

Fremtiden starter i dag - igen

STUDIESTART:Velkommen! I dag skal det skal ikke handle om velfærd, selvom hver eneste af jer spiller en central rolle i det spil, nemlig the Future Game. Spillet om fremtiden. Det er et spil, der modsat mange andre spil kan gennemføres, og det spilles IRL (= i den virkelige verden). Det skal ikke handle om udspil om velfærd, om sindrige analyser af forskelle i den politiske retorik, eller netop mangel på synlige forskelle i samme. Det skal ikke handle om velfærd for børn, unge og gamle, om skole eller pleje. Om hvem der skal stilles hvilke garantier eller gives hvilke rettigheder. Det skal handle om jer. Om en hel generation af voksne, der både vil, kan og skal gøre en forskel. Så meget for at starte med præstationspres. Om en lille uges tid starter I for alvor på en videregående uddannelse på Regionens universitet. I har alle meget med i ryksækken. Og meget forskelligt. I har jeres egen historie, jeres egen personlige bigrafi med mellem alt det andet, I har i studietasken: Faglige forventninger og forhåbninger, utryghed eller nysgerrighed ved at starte et sted, der både er og sikkert også virker stort, uoverskueligt, fremmed og anderledes. Det bliver en tid med omvæltninger, uanset om der bliver udskrevet valg i de første uger af jeres studietid. Det bliver en tid, hvor vigtige grundsten til jeres fremtid bliver lagt. Der kan ikke gives eller opstilles nogen endegyldig formel for jeres studieforløb. Der kan dog, på samme måde som i økonomi, opstilles nogle tommelfingerregler og angives nogle pejlemærker. Den første regel er, at selvom den faglige præstation er dit eget ansvar, så kan du med fordel se projektgruppen som et fagligt og socialt sikkerhedsnet. Gruppen er din garanti for kvalitet. Nu er gruppeeksamen midlertidigt suspenderet ved indgreb fra de højere politiske magter. Men projektgruppen og gruppearbejdet består. Så den første regel er, at du ikke står alene, og det gør de andre heller ikke. I står sammen om den faglige præstation, selvom der udskrives individuel eksamensfaktura. Den anden regel er, at studielivet er dit arbejdsliv. Det er åbenlyst, at uddannelsesstøtten ikke kan betale for din livsførelse. Den er en støtte. Men det er ikke opbyggeligt, hvis du i dit studieforløb for mange gange trækker jeg-skal-altså-på-arbejde kortet. Selvom det giver mening, for din husholdningsøkonomi, så har den holdning en negativ indflydelse på din faglige seriøsitet overfor gruppen. Ligesom det vil have det i dit professionelle virke efter uddannelsen. Det kunne jo være, at du går glip af de kreative vinkler på lige præcist det problem, som I har sat jer for at løse. Så anden regel er, at du skal være faglig seriøs og forpligtiget, for dine medstuderendes men ikke mindst din egen skyld. Og du skal finde ud af, om din seriøsitet bliver modtaget og forstået af gruppen. Kommunikationen i projektgruppen giver ikke sig selv. Den tredje regel, og i denne sammenhæng den sidste, handler om inspiration og specialisering. Modsat de mange udfald mod moderne pædagogik, så er målet ikke, at I alle skal ligne hinanden. Og er der noget gruppepædagogik netop ikke gør, er det at få folk til at ligne hinanden. Men når det er sagt, er det vigtigt, at du fagligt tænker på at gøre en forskel. Det kan ske ved at finde en mentor. For selvom projektgruppen både er sikkerhedsnet Der kan ikke gives eller opstilles nogen endegyldig formel for jeres studieforløb. Der og ramme for faglige inspiration og udvikling, så er verden ikke blevet mere moderne, end at vi alle har brug for rollemodeller. Nogen at se op til, til tider at efterligne, men i hvert fald at bruge som målestok for faglig excellence. Jeg ved, at I vil møde både kompetente forskere og undervisere, der vil lære fra sig. Men det er ikke alle, der er lige tilgængelige. Det er ikke, fordi de gemmer sig i noget elfenbenstårn, som universitetet meget fejlagtigt bliver kaldt. Det skyldes oftere, at selv inden for samme studie, findes mange kursus- og forskningsområder. Og nogle gange er det lettere at lade sig inspirere af en person, og ikke et abstrakt fagområde. Med disse tre regler i studietasken kan jeg garantere, at I hver især - og sammen - vil få masser af velfærd på jeres uddannelse. God studiestart! [ Tem Frank Andersen er født i støvet af 69-generationens blomsterbørn. Er far til tre - og en hund og en kat. Forskeruddannet ved Aalborg Universitet i kultur, medier og læring. Cand.mag. og ph.d. Formand for Aalborg Karate Skole. Næstformand for Folkeuniversitetet i Aalborg. Eksternt tilknyttet Aalborg Universitets Center for Interaktive Digitale Medier.